Ka Evropi

Srbija ka EU: Kako je Požarevac dobio LAF, a zatim dobio i tužbu?

Požarevac je formirao telo za praćenje primene lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije(LAF). Dok vlast tvrdi da je čitav postupak formiranja tela protekao transparentno, opozicija u skupštini se pozvala na mišljenje Biroa za društvena istraživanja koji je javno ukazao na propuste u procesu, pa čak juče i pozvao odbornike da ne glasaju za rešenje koje je usvojeno.

Nakon svega javnosti zapravo i nije jasno ko su članovi antikorupcijskog tela. Njihove biografije zvanično nisu objavljene, iako bi u ovom slučaju trebalo da se radi o osobama sa integritetom.

U telo (komisiju) za praćenje primene LAP-a izabrani su Dalibor Lončar, Marija Jovanović-Bogdanović i Sanja Stanković. Na osnovu zapisnika komisije za izbor članova tela koji su objavljeni juče u toku dana, može se saznati da je Dalibor Lončar diplomirani pravnik, Marija Jovanović-Bogdanović zaposlena u medijima, a Sanja Stanković medicinski tehničar.  Bilo je devet kandidata na konkursu koji je trajao sedam dana, a u telo su imenovana tri člana, od kojih je Lončar predsednik.

Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) koje se duži niz godina zalaže za institucionalnu borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, ocenio je da je formiranje tela dobra vest, ali da ne može da se zanemare činjenice koje dovode u pitanje integritet procesa.

„Prva od njih je sukcesivno neobjavljivanje zapisnika o radu Komisije, jer se na taj način ostvaruje transparetnost procesa.  Drugi problem je što se iz naknadno priložene dokumentacije ne vidi da li su članovi Komisije potpisali Izjavu o nepostojanju privatnog interesa, tj. interesa koji može da utiče na odluku o (ne)izboru kandidata ili ocenjivanju. U slučaju da su kandidat i član komisije povezani poslovnim, kolegijalnim, rodbinskim vezama u tom slučaju se član Komisije mora isključiti iz procesa ocenjivnja i odlučivanja o kandidatu. Konkretno, ostaje pitanje da li je se Ankica Hinić, koja radi u Osnovnom sudu u Požarevcu, izuzela iz glasanja u slučaju Dalibora Lončara koji radi u istom sudu.  Treći problem se odnosi na činjenicu da je prilikom određivanja broja kandidata, koje će predložiti Skupštini Grada Požarevca na izglasavanje, Komisija je navela da je broj od tri člana dovoljan, jer je LAP predviđeno angagažovanje po potrebi članova. Prema usvojenom LAP-u ova mogućnost ne postoji u oblasti 16 koja reguliše osnivanje i rad Tela za praćenje i primene lokanog antikorupcijskog plana. Četvrti problem se odnosi na diskrecionu odluku o broju kandidata.  Pozivajući se na član 17. Poslovnika, članovi Komisije su bez jasnog racionalnog osnova predložili tri člana od pet koliko je maksimalan broj. Odustajanje od još dva od tri člana koja su bila u opticaju sa istim ocenama uz pomenutu argumentaciju, dovodi sam proces selekcije u pitanje. Obim posla i vrsta potrebnih znanja su nalagali da ovo telo ima pet članova. Uključivanje tzv članova po potrebi, koji nisu izabrani po proceduri koja je definisana lokalnim planom je rizik po integritet ovog tela. 

Sve ovo napominjem, jer se vidi rad koji stoji iza Komisije. Bilo potrebno samo malo volje da se prihvati ponuda za pomoć BIRODI, koja bi verovatno sprečila nastanak ovih propusta, odnosno isto onoliko volje koliko je bilo potrebno da se delovi BIRODI lokalnih planova za borbu protiv korupcije sa odgovorajućim shemama, bez citiranja, navedu u Lokalnom akcionom planu za borbu protiv korupcije Grada Požarevca“.

 

Ljubomir Jacić tužio Grad Požarevac

Nedugo nakon ove farse oko izbora za članove LAF-a građanin Ljubomir Jacić tužio je Grad Požarevac zbog, kako kaže, koruptivnog pristupa borbi protiv korupcije. On je tražio da se sudski poništi rešenje o obrazovanju komisije za praćenje Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije (LAF) u Požarevcu. Jacić je bio jedan od kandidata za komisiju koji nije izabran u ovo telo. Postupak pred Višim sudom je u toku.

Ljubomir Jacić smatra da je kao kandidat oštećen jer se iz zapisnika komisije ne vide kriterijumi po kojima nije izabran u telo, odnosno kriterijumi po kojima je data prednost drugim kandidatima.

Jacić je kao kandidat dobio jednu od najviših ocena po osnovu upitnika, a po svim drugim kriterijumima je ocenjen da „u potpunosti zadovoljava“ za članstvo u komisiji.

Iako su pet kandidata stekla uslov za članstvo u LAF-u, komisija za izbor je bez jasnih kriterijuma izvršila eliminaciju dva kandidata i objavila konačnu rang listu sa samo tri kandidata, bez bodova ili jasnog obrazloženja na osnovu čega je njima data prednost u izboru u odnosu na ostale kandidate.   

Takođe, on je u tužbi ukazao da izabrani član LAF-a, Marija Jovanović Bogdanović koja je predstavljena kao voditelj u medijima, sa završenom Poljoprivrednom školom, nije predložena od strane strukovnih udruženja ili izabrana kao kandidat na sastanku novinara koji rade u Požarevcu.

Pored Jovanović Bogdanović u LAF su tada izabrani i Sanja Stanković, medicinski tehničar čijim bi izborom bila „omogućena veća participacija građana“, ali i Dalibor Lončar koji je predstavljen kao diplomirani pravnik.   

Jacić ukazuje da je u izboru Lončara došlo do povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u smislu sprečavanja sukoba interesa. Naime, on je naveo da je Lončar kao član Radne grupe učestvovao u izradi Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije čiju primenu bi trebalo da kontroliše kao predsednik LAF-a.

Lončar je kao sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Požarevcu, kako kaže  Jacić, izabran od komisije na čijem čelu je takođe sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Požarevcu, Ankica Hinić. On je zatražio da se pribavi izjašnjenje Viskog saveta sudstva o tome da li osobe koje obavljaju ove poslove mogu da budu u članstvu antikorupcijskih foruma.

Takođe, Jacić je predložio saslušanje svedoka odbornika Zvonimira Blagojevića i Zorana Gavrilovića iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) kojima je, kako je naveo, poznato da je u slučaju formiranja LAF-a u Požarevcu prekršena procedura.

Pored ovih zahteva sud je prihvatio i da se saslušaju članovi komisije koji su vršili izbor kandidata, Ankica Hinić, Andrijana Maksimović, Ivana Perišić i Marko Dmitrović.

Takođe, na predlog Gradskog pravobranilaštva u Požarevcu u postupku bi trebalo da se sasluša i svedok Nebojša Trajković, šef odseka za poslove organa Grada Požarevca.

Tekst je nastao u okviru projekta „Ka Evropi – Požarevac i Evropski put Srbije“ portala Boom 93 koji je delom finansiran sredstvima budžeta Grada Požarevca u okviru projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa.Stavovi izneti u podržanom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend