Mladi

Dugi sudski procesi i blage kazne uzrok su neprijavljivanja nasilja?

Od 1. juna 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Da je zakon doprineo institucionalnoj borbi protiv nasilja i pružanju zaštite žrtvi saglasni su iz požarevačkog Osnovnog javnog tužilaštva, Policijske uprave i Centra za socijalni rad.

Poražavajuća statistika prema kojoj broj ubijenih žena od strane partnera na godišnjem nivou prelazi broj 30 i stravični slučajevi poput zločina u Žitištu, ili ubistva žena ispred Centra za socijalni rad u Beogradu, pokazuju da država treba da se bezuslovno uključi u borbu protiv nasilja nad ženama. Samo u ovoj godini, ubijeno je 30 žena.

Pomenuti slučajevi pokazali su slabost sistema. U javnosti se otvorila rasprava o adekvatnom postupanju, odnosno nepostupanju nadležnih institucija u cilju zaštite žrtava i procesuiranja počinioca nasilja.

Pre usvajanja zakona, postojali su ozbiljni propusti institicija koji su rezultirali tragičnim ishodom. Gostujući na televiziji N1, u maju mesecu 2017. godine, Vedrana Lacmanović iz Autonomnog ženskog centra je izjavila da godišnje između 30 i 40 žena najmanje bude ubijeno od strane partnera ili člana porodice i zaključila da postoje propusti u zaštiti žena. Takođe, Lacmanović je napomenula da je svaka treća žena koja je ubijena prethodno prijavljivala nasilje i da to pokazuje da nadležne institucije nisu reagovale u skladu sa ovlašćenjima ili nisu reagovale uopšte.

Neadekvatno reagovanje na prijave nasilja prouzrokovale su osećaj bespomoćnosti kod žrtava i nepoverenje u nadležne institucije.„Takvo mišljenje se stiče zbog sudskih procesa koji isuviše dugo traju i zbog sudskih odluka koje su blage u odnosu na učinak“, izjavila je za Boom93, Gordana Mihajlović,rukovodilac internog tima Centra za socijalni rad i članica lokalne grupe za koordinaciju i saradnju protiv nasilja u porodici.

Tatjana Rajić, direktorka Centra za socijalni rad, je za Boom93 ocenila da je proces gubitka poverenja u institucije trajao jako dugo, desetinama godina unazad.

„Postepeno se urušavao sistem i gubilo poverenje građana ka institucijama. Zavisno od kvaliteta usluga koje građanstvo dobija od institucija ono to i vrednuje, pogotovu u manjim lokalnim zajednicama gde se zna ko i kako radi. S druge strane, mislim da je nov zakon u mnogome doprineo da postupci ne traju dugo, situacija je drastično izmenjena, uveden je nov institut da se nasilnik udaljava iz kuće. Potrebno je malo vremena da se stepen poverenja u institucije vrati.“-navela je Rajić.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je stupio na snagu 1. juna 2017. godine.

Novina u zakonu je primena hitnih mera udaljavanja nasilnika iz porodice i mera zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvama.

Od dana stupanja  na  zakona na snagu usvojeno je ukupno 166 hitnih mera na području za koje je nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu.

„Od tih hitnih mera, 101 se odnosila samo na meru zabrane kontaktiranja i prilaska, dok su u 65 slučaja usvojene obe mere“, izjavila je Vladanka Pantić, portparolka Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu.

Biljana Nedeljković, policijski službenik i koordinator policijske uprave Požarevac i Braničevskog okruga za nasilje u porodici, je za Boom93 izjavila da je od stupanja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici do 30 novembra„izrečeno 500 hitnih mera, od kojih su 154 privremene mere udaljavanja učinioca iz kuće i 346 privremenih mera zabrane prilaska i kontaktiranja sa žrtvom. „Od tih 500 hitnih mera prekršeno je 35 hitnih mera koji su kasnije procesuirani u skladu sa zakonom i uglavnom su predmeti završeni presudom od 30 dana zatvora od strane prekršajnog suda “- rekla je policijski službenik Nedeljković.

Centar za socijalni rad u Požarevcu je evidentirao 180 slučaja prijave nasilja u porodici od stupanja zakona na snagu.

U trećem nezavisnom izveštaju Autonomnog ženskog centra o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u avgustu 2017., navedeno je da je zadržan „pozitivan trend primene hitnih mera zaštite od nasilja u porodici“.

Ipak, ono što je Autonomni ženski centar u Trećem nezavisnom izveštajukritikovao jeste razlika u obradi podataka između Republičkog javnog tužilaštva i MUP-a. Takođe, kritika se odnosila i na osnivanje grupa za saradnju i koordinaciju, odnosno da su Osnovna javna tužilaštva dužna da redovno održavaju sastanke grupe.

Predstavnici lokalnih nadležnih institucija u Požarevcu zaduženih za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici saglasni su da je saradnja između policije, Centra za socijalni rad i Osnovnog javnog tužilaštva dobra i da se sastanci grupe za koordinaciju i saradnju redovno održavaju.

Prema rečima Vladanke Pantić  i Gordane Mihajlović, sastanci grupe za koordinaciju i saradnju se održavaju u skladu sa zakonom.Takođe, kada je tema sastanka individualno planiranje zaštite na sastancima grupe za saradnju je prisutna i žrtva nasilja.

Biljana Nedeljković iz policije je ocenila saradnju između nadležnih institucija kao dobru i istakla da  svi ulažu napore kako bi se zaštitili građani i porodica. „To su konferencije slučaja, timski se radi, tu su policija, tužilaštvo, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i Opšta bolnica, i do sada nije bilo nikakvih problema u saradnji“, rekla je Nedeljković.

Krivična dela proganjanje i uznemiravanje su uvršteni u Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Koordinator Policijske uprave Požarevac i Braničevskog okruga za nasilje u porodici je navela da je od početka primene zakona evidentriran jedan slučaj proganjanja i nijedan slučaj polnog uznemiravanja. Za proganjanje je podneta krivična prijava.

Prvapravosnažnapresudazaproganjanje, nakonstupanjazakonanasnagu, u Požarevcuizrečena je u septembrumesecu.Osnovnojavnotužilaštvo je 6. jula 2017. godinepodnelokrivičnuprijavuprotivNebojše S. (1984) izBradarca, oženjen, dok je oštećenašesnaestogodišnjadevojka. Osuđen je na 4 mesecazatvorakoja je uslovljena. Izrečena mu je merabezbednostiZabranapribližavanjaikomunikacijesamaloletnomoštećenom u trajanju od 3 godine. Slučajproganjanja u Bradarcu je jedanodretkih u Srbijikojisuprocesuirani u kratkomroku.

Na kraju su predstavnici nadležnih institucija saglasni da je nov zakon doprineo poboljšanju i unapređivanju borbe protiv nasilja.

„U prethodnom periodu žrtve nisu imale ovaj vid zaštite, i institucije su sporije delovale. Većina žrtava se vraćala nasilniku jer nije imala gde da se zbrine, bila je ekonomski zavisna i nije imala podršku institucija i okoline. Svaka žena ne sme da trpi nasilje i žrtve moraju da prijave nasilje bilo ono psihičko, fizičko, ekonomsko, seksualno, radno i tako dalje“, navela jeGordana Mihajlović.

Vladanka Pantić kaže da žrtve neretko podnesu prijavu pa je kasnije povuku.„Apelujemo na žrtve da budu istrajni, da ne odustaju od tih postupaka, da ne menjaju iskaz kako bi se nasilnik adekvatno procesuirao u skladu sa ovim zakonom i krivičnim zakonikom.“, dodala je Pantić.

Novousvojeni zakon jeste doprinos institucionalnoj borbi protiv nasilja u partnerskim odnosima, ali od ključne važnosti je njegova potpuna primena.Nadležne institucije mogu samo potpunom primenom zakona i odgovornim postupanjem potvrditi da je nasilje apsolutno neprihvatljivo.

Ostaje da u narednom periodu pratimo primenu hitnih mera i postupaka disciplinske odgovornosti za službenike koji nisu adekvatno reagovali u skladu sa ovlašćenjima.

Odgovorno postupanje nadležnih doprineće promeni sistema vrednosti prema kojem se žrtva okrivljuje, nasilnik opravdava, a nasilni čin toleriše. Za suzbijanje nasilja u partnerskim odnosima neophodna je opšta nulta tolerancija na nasilje u društvu.

Tekst je nastao u okviru projekta „Ovo je zemlja za nas – Napad na nasilje“ radija Boom 93 koji je delom finansiran sredstvima budžeta Grada Požarevca u okviru projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend