Naše pare

Naše pare

Punjenje budžeta

Budžet, na engleskom i francuskom „novčanik“, „kesa“, predstavlja preraspodelu novčanih prihoda i rashoda države za jednu godinu. Budžet je plan prihoda i...