Naše pare

Da li budžet Požarevca ima investicioni potencijal?

Skupština Požarevca usvojila je Odluku o budžetu za 2017.godinu. Budžet je planiran na 3,35 milijardi dinara. U plan realizacije nisu uključena namenska sredstva od oko 1,1 milijardu dinara od prihoda zagađenja i ekploatacije mineralnih sirovina jer se očekuju odobrenja ministarstava za programe po kojima će se realizovati. Dok opozicija tvrdi da budžet nije razvojni predstavnici vlasti i odeljenja za finansije kažu da mali broj lokalnih budžeta ima razvojni karakter kao požarevački.

U budžetu su 52 kapitalna projekta. Većina tih projekata je iz prethodnih godina jer samo 5,4 miliona za njihovu realizaciju finansiraće se iz tekućih prihoda, a 555 miliona dinara od neutrošenih sredstava. Novi projekti mogu da se očekuju najkasnije do kraja januara u prvom rebalansu kada se dobiju odobrenja za programe.

Gradonačelnik Požarevca, Bane Spasović rekao je da će se u narednoj godini raditi na problemu parkiranja. On je rekao kako se nada da bi do kraja 2017. ili početkom 2018.godine mogao da se postavi montažni parking na tri nivoa kod hotela „Dunav“. Takođe je najavio promene u regulisanju saobraćaja u centralnim gradskim ulicama kao pripremu za pretvaranje određenih saobraćajnica u pešačke zone. Cilj lokalne samouprave je da se završi Plan generalne regulacije, rešavanje vodosnabdevanja i reforma javnih preduzeća i uprave. Kako je rekao, krajnja namera je organizacija uprave i javnih preduzeća koja neće biti na teretu građana.

Boban Ognjanović iz DS-a ocenio je da smanjenje prihoda od poreza na zarade sa 1,08 na 1,04 milijarde dinara pokazuje da u Požarevcu nema novih zapošljavanja. Najveći problem je što se ne radi o razvojnom budžetu. Akutni problemi komunalnog otpada i vode za piće se ne vide u budžetu. Takođe, primetio je da su se izdaci za novčane kazne i penale po rešenju sudova uvećali sa 9 na 56 miliona dinara, tekuća rezerva sa 36 na 95 miliona, a opšte javne usluge sa 657 na 923 miliona dinara. Upitao je šta predstavljaju finansijski poslovi od 125 miliona dinara i ekonomski poslovi od 742 miliona dinara. Ognjanović kaže da budžet pokazuje povećanje izdataka za turizam sa 28 na 46 miliona dinara, a da se ne vidi planirano uvećanje prihoda od boravišnih taksi. Za LJKI je ranije bilo planirano 9, a sada su sredstva za ovu manifestaciju uvećana na 18 miliona dinara. Planirana sredstva za zarade planirane su ove godine za 585 stalno zaposlenih i 132 na određeno vreme, što je uvećanje u odnosu na prošlu godinu. Sagledavajući kapitalne projekte ocenio je da postoji 30-ak za koje napisano da se očekuje završetak u 2016.godini. Ilustrovao je primer izgradnje ulica u industrijskoj zoni, rekavši da je završetak planiran za novembar, ispostavljanje okončane situacije u decembru 2016.godine.

Zamenik gradonačelnika Saša Pavlović kazao je da očekuje prvi rebalans budžeta najkasnije na koncu januara.  Što se „bajatih“ investicija tiče, na nekima je došlo do kraja radova, ali da nije okončano finansijsko izvršenje, zbog čega su iskazane u planu za 2017.godinu. Porez na zarade je umanjen jer sada umesto 80, lokalnoj upravi se po zakonu prenosi 77 odsto ovih prihoda. To je 41 milion manje što smo dobijali od poreza na zarade, rekao je on i dodao kako smatra da je neozbiljno planirati povećanje prihoda na neka nove plate i zapošljavanja koja se još nisu dogodila. investicije za komunalni otpad i vodosnabdevanje se pripremaju. One su se ranije najviše radile iz sredstava koja bi tek trebalo da budu uključena u rebalans  1. O0mogućeno je zakonski da se tekuća rezerva poveća i to je u ovom slučaju urađeno ne zbog neplanske projekcije, već zbog rezervisanja sredstava za projekte iz IPA fondova, rekao je Pavlović.

„Ta sredstva nismo planirali jer ne znamo šta će se događati, već ćemo povlačiti iz tekuće rezerve. Takođe tu su i neka druga sredstva koja bi mogli da dobijemo. Ove godine imamo novac za obnovu zgrade Načelstva. Izdvojili smo naša sredstva za 50 odsto sufinansiranja. Takođe, nadamo se da će ove godine biti sredstva i za drugu fazu koja će obuhvatiti spoljašnje uređenje fasade“.

Što se tiče turizma, sredstva su povećana, između ostalog, za 9 miliona dinara koliko je namenjeno za izgradnju sportsko rekreativnih sadržaja na prostoru ergele Ljubičevo, zaključio je on.

Načelnik za finansije Milan Dabić istakao je da su u budžetu planirana sredstva od 157 miliona dinara od prodaje pokretne imovine „Fabrike šećera“.

„Mogu vam reći da je procenjena vrednost te imovine preko 300 miliona dinara, polovina toga su sredstva koja smo planirali“.

Od prodaje infrastrukturno opremljenog zemljišta u industrijskoj zoni lokalna samouprava očekuje prihod od 145 miliona dinara. Reč je o površinama od ukupno 9 hektara.  U budžetu se nalaze sredstva od 128 miliona dinara na ime planiranja dobiti javnih preduzeća u 2016.godini gde će najveća biti dobit Toplifikacije od čak 121 milion dinara.

„Po svim pokazateljima u Srbiji i prema ovako prikazanom budžetu, da neka lokalna samouprava ima ovakav investicioni potencijal, to ne može da se izbroji na prstima jedne ruke“, ocenio je Dabić.

Što se tiče novčanih kazni po rešenju sudova i penala, postoji problem da postupci izuzetno dugo traju, a da apelacioni sud predmete vraća na ponovno odlučivanje. Ovde je reč o Nacionalizovanom zemljištu u Požarevcu i Kostolcu, gde je na više od 30.000 evra procenjivan ar zemljišta na kojima leže strogi centri ova dva grada, a gde ljudi tek treba da se obeštete.  Za tako nešto grad mora da ima sredstva i da bude spreman. Dabić je pomenuo i naknadu za odvodnjavanje koja će morati da uđe u rebalans, nakon što su direktni, indirektni korisnici, javna preduzeća, ustanove i pojedinci dobili opomene za neizmirenje ovih obaveza. Radi se o pozamašnim sredstvima koja će morati da budu planirana u rebalansu.

Prema objašnjenju načelnika, masa za plate je planirana na nivou 2016.godine. Međutim, kod nekih  korisnika od 1. januara može da se očekuje uvećanje, ali u okviru ove mase.  To su ustanove socijalne zaštite za 5 odsto, predškolske ustanove 6 odsto i ustanove kulture za 5 odsto. U prvom kvartalu, a ne kasnije od 31.marta biće doneta nova odluka o broju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Sredstva za racionalizaciju nisu planirana u ovom trenutku, međutim biće potreban još jedan rebalans gde će doći do preraspodele ove mase novca za zarade, završio je Dabić.

Gradonačelnik Spasović je dodao kako će u 2017.godini biti nastavljeno širenje fekalne kanalizacije u selima koja okružuju izvorište vode za piće, za toplifikaciju Ćirikovca biće opredeljeno 80 miliona dinara, a za Sopot 50 miliona. On je najavio izgradnju puteva u selima i nekim ulicama u gradovima. Ne sme da bude delova u gradskom naselju Požarevac koji nemaju vodu i namera je da se preuzmu lokalni seoski vodovodi na upravljanje. Rešićemo i problem komunalnog otpada u seoskim naseljima, zaključio je gradonačelnik.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend