Naše pare

Informisanje Grada Požarevca

U Požarevcu su sprovedena dva konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u 2015. i 2016.godini. Na konkursu 2015.godine dodeljeno je ukupno 1.762.155,00 dinara, a u 2016.godini 3.410.000,00 dinara. Iako su u 2016.godini sredstva udvostručena, u odnosu na čitav budžet (prihodi 2,5 milijarde dinara) i dalje su skromna.

Na konkursu 2015.godine učestvovalo je 8 medija sa 8 projekata. Prihvaćeno je 6 projekata, a 2 projekta su odbijena.  Ove godine bilo je 16 medija/aplikanata sa 17 projekata. Prihvaćeno je 7 projekata, a 10 projekata je odbijeno.

 

Odobreni projekti 2015.godine

-Reč naroda A.D. „Đačka reč“ – 440.000 dinara

-Boom 93 „Eko patrola“ (4 radijske emisije o ekologiji – iskustva iz Rumunije porede se sa Srbijom koja bi trebalo da ispuni standarde u procesu pridruživanja EU)  – 444.800 dinara

-Televizija Duga „Korak bliže“ – 365.000 dinara

-Duga Sky (TV Viminacijum) „Dečiji nedeljnik“ – 150.000 dinara

-Hit „Učenjem do boljeg života“ – 262.355 dinara

-Beta Press „Unapređivanje publiciteta organa Gradske uprave grada Požarevca kao doprinos unapređivanju informisanja građana opštine, regiona i republike“ – 100.000 dinara

 

Odobreni projekti 2016.godine

-Reč naroda A.D. „Đačka reč“ – 810.000 dinara

-Boom 93 (radio) „Ovo je zemlja za nas“ (radijski serijal programa za mlade) – 400.000 dinara

-Boom 93 (portal) „Gde idu naše pare?“ (serijal veb tekstova o planiranju budžeta i trošenju budžetskih sredstava) – 500.000 dinara

-Televizija Duga „Zajedno do cilja“ – 700.000

-Duga Sky (TV Viminacijum) „Dečiji nedeljnik“ – 300.000 dinara

-Hit „I deca imaju reč“ – 300.000 dinara

-Presenting media (e-Braničevo) „Hoću da se zna“ – 400.000 dinara

 

Primetno je da je udvostručen broj aplikanata, a da je broj odobrenih projekata ostao na istom nivou, odnosno da su pojedinačno dodeljivana značajnija sredstva za projekte.

 

Značajnija sredstva u poslednje dve godine grad je medijima plasirao preko javnih nabavki.

Sprovedeno je 6 postupaka javnih nabavki koje su podeljene po partijama.

Predmet javnih nabavki bile su usluge informisanja javnosti, odnosno medijske usluge štampe, radija i televizije. Izveštavanje sa svih značajnih skupova, manifestacija i događanja od interesa za grad Požarevac, kao i prenos sednica lokalne skupštine.

 

april 2015.godine(skupština grada)

Sat TV – 699.999,60 RSD

TV Duga – 500.000,00 RSD

Reč naroda – 499.999,20 RSD

Dan graf (Braničevo Danas)

TV Duga – 600.000,00 RSD

 

jul 2015.godine (gradonačelnik)

TV Duga – 400.000 RSD

Boom 93 – 189.000 RSD

SAT TV – 799,200 RSD

 

jul 2015.godine (gradonačelnik)

Reč naroda – 594.000 RSD

Dan graf – 396.000 RSD

 

avgust 2015.godine (skupština grada) procenjena 3.275.000 dinara

Radio – obustava postupka

SAT TV – 1.198.800 RSD

TV Duga – 800.000 RSD

Reč naroda – 834.000 RSD

Dan graf – 561.600 RSD

 

decembar 2015.godine (skupština) ponovljena

Radio – obustava postupka

 

mart 2016.godine (skupština)

SAT TV – 1.908.000 RSD

HIT – 290.000 RSD

Štampani medij – Obustava postupka – kasnije doneta odluka da se ipak dodeli Reč naroda –

1.188.600

Dan Graf – 999.999,60

SAT TV – 588.000,00 (prenos sednica skupštine)

Obustava postupka (TV lokalno pokrivanje)– naknadno doneta odluka da se ipak dodeli TV Duga – 1.300.000 RSD

 

februar 2016.godine (Kostolac) 

Duga Sky (TV Viminacijum) – 1.049.000 RSD (nabavka televizijskih usluga),  jedinična cena usluga 49.610 RSD

Radio Stil – 459.166 (nabavka radijskih usluga pokrivanje kostolac), jedinična cena 9.122 RSD

 

Za informisanje je u 2015.godini bilo planirano 14.671.000 dinara, a realizovano je 11.543.000 dinara.

 U 2016.godini za informisanje je planirano 16.020.000 dinara, a u prvih 9 meseci relizovano je 7.187.000 dinara)

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend