Naše pare

Iz budžeta i za dodatno osiguranje zaposlenih

Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za osiguranje zgrada, vozila, opreme i zaposlenih. Na ovaj način zaposleni osim redovnog osiguranja, dobijaju i kolektivno osiguranje za invaliditet, nesrećni slučaj, kao i dopunsko zdravstveno osiguranje za troškove lečenja i hirurške intervencije, sve o trošku budžeta. Slične javne nabavke ove godine je raspisala i većina javnih preduzeća.

Dok u požarevačkim školama i vrtićima roditelji plaćaju troškove osiguranja dece, zaposleni u gradskoj upravi dobijaju osiguranje o trošku građana. Ova praksa prisutna je godinama u nekim javnim preduzećima čiji je osnivač grad, a ove godine privatno osiguranje su u planovima i programima predvideli Toplifikacija, Vodovod i kanalizacija i Parking servis. Pored dopunskog osiguranja u planovima poslovanja javnih preduzeća predviđene su i stavke za solidarnu pomoć.

 

Toplifikacije je već sprovela javnu nabavku u ovoj godini, a usluge osiguranja imovine i zaposlenih dobila je Kompanija “Dunav osiguranje”Beograd za 922.170,11 dinara sa PDV-om.

Osigurana suma po zaposlenom u Toplifikaciji je najviša u gradu i iznosi 4,6 miliona dinara. Zaposleni usled invaliditeta dobija 2,5 miliona dinara, usled nesrećnog slučaja 1,5 miliona, za slučaj hirurške intervencije zaposlenom pripada 300.000 dinara, a isti iznos je predviđen i za osiguranje od posledica težih bolesti.

Osigurana suma po zaposlenom u Gradskoj upravi, prema konkursnoj dokumentaciji je 4 puta niža i iznosi ukupno 1.120.000 dinara. Predviđeno je da za nesrećni slučaj isplati 300.000 dinara, invaliditet 600.000, troškove lečenja usled nezgode 100.000, dok hirurška intervencija i prelom kosti vrede 10.000 dinara.

Vodovod i kanalizacija je još uvek u postupku javne nabavke i doneta je odluka o dodeli ugovora DDOR Novi Sad za iznos od 1.300.245,00 dinara za osiguranje imovine i zaposlenih. Vodovod i kanalizacija ove godine u konkursnoj dokumentaciji nije navodila osigurane sume za zaposlene.  

Prošle godine ukupna osigurana suma iznosila je 1,1 milion dinara. Hirurške intervencije i težebolesti iznosile su 150.000 dinara, invaliditet 520.000 dinara a smrtni ishod od 100.000 do 260.000 dinara.

U Komunalnim službama je javna nabavka u toku. Pre isteka roka za podnošenje ponuda,  podnet je zahtev za zaštitu prava ponuđača od  Wiener Stadtische osiguranja“.

U konkursnoj dokumentaciji Komunalnih službi za zaposlene postoji nesrećni slučaj koji iznosi 300.000 dinara i invaliditet – 600.000 dinara.

U Parking servisu ove godine troškovi premije osiguranja su niži i zbog manjeg broja zaposlenih i imovine, a prema planu poslovanja iznose 350.000 dinara.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

 

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend