Naše pare

Kostolac nabavio usluge informisanja

Gradska opština Kostolac zaključila je ugovore za pružanje medijskih usluga praćenja rada lokalne uprave sa tri medija iz Požarevca i Kostolca. Medijima SAT TV communications, Reč naroda i Radio Stil je tako iz budžeta za pružanje ove usluge pripalo ukupno 1,7 miliona dinara, bez PDV-a. Inače, godišnjim planom javnih konkursa u Kostolcu nije predviđeno objavljivanje javnog poziva za sufinansiranje medijskih projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Kostolac je okončao javne nabavke kojima je potraživao medijske usluge za informisanje javnosti o svom radu. Nabavke su bile raspisane za televizijske, radijske i usluge štampanih javnih glasila regionalnog karaktera.

Na svakoj javnoj nabavci javio se po jedan medij.

 

Za usluge štampanih javnih glasila zaključen je ugovor sa Reč naroda iz Požarevca, po ceni od 458.217,96 dinara, bez PDV-a.

Obaveze ovog medija prema gradskoj opštini predviđaju

– izveštavanje o svim značajnim skupovima, manifestacijama i događanjima od interesa za Gradsku opštinu Kostolac iz oblasti zaštite životne sredine, zdravstva, kulture, obrazovanja, sporta, turizma, rada humanitarnih organizacija

-izveštavanje o radu organa Gradske opštine Kostolac: Gradske opštine Kostolac i njenih stalnih i povremenih radnih tela, Veća Gradske opštine Kostolac i Uprave Gradske opštine Kostolac

– mesečna pretplata na list za 41 primerak

– objavljivanje reklama i oglasnih poruka

– objavljivanje čestitki povodom državnih i drugih praznika

Ugovor važi do 1.februara 2021.godine ili do utroška novca koji je predviđen za usluge.

 

Za televizijske usluge zaključen je ugovor sa SAT TV communications iz Požarevca, po ceni od 840.553 dinara, bez PDV-a.

Nabavka televizijskih usluga podrazumeva usluge informisanja javnosti, televizijskim

emitovanjem sadržaja u redovnim informativnim, reklamnim i oglasnim terminima.

Obaveze ove televizije prema gradskoj opštini Kostolac predviđaju

-izveštavanje sa sednica Veća Gradske opštine Kostolac

– izveštavanje sa sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac

– izveštavanje o važnim događajima u vezi kapitalne izgradnje u Gradskoj opštini Kostolac

– izveštavanje o značajnim privrednim, kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima u

Gradskoj opštini Kostolac,

-izveštavanje sa manifestacija koje organizuju Gradska opština Kostolac i seoske mesne

zajednice,

-izveštavanje o svim važnim događajima u seoskim mesnim zajednicama Gradske opštine

Kostolac (Klenovnik, Ostrovo, Petka i Selo Kostolac),

– emitovanje specijalnih emisija i reportaža po potrebi naručioca,

-izveštavanje sa konferencija za medije funkcionera Gradske opštine Kostolac,

-emitovanje saopštenja za javnost funkcionera Gradske opštine Kostolac,

-emitovanje reklama i oglasnih poruka za kampanje iz oblasti delokruga rada Gradske

opštine Kostolac,

-emitovanje čestitki povodom Nove godine, Božića, Uskrsa, Prvog maja, Sv. Prokopija –

Gradske slave, Dana rudara – šestog avgusta, Dana oslobođenja Kostolca i Crkvene slave Sv.

Maksima Ispovednika.

Ugovor važi do 1.februara 2021.godine ili do utroška novca koji je predviđen za usluge.

 

Za radijske usluge zaključen je ugovor sa firmom Radio Stil po ceni od 416.667 dinara, bez PDV-a.

Nabavka radijske usluge predviđa

-izveštavanje sa sednica Veća Gradske opštine Kostolac,

-izveštavanje sa sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac,

-izveštavanje o važnim događajima u vezi kapitalne izgradnje u Gradskoj opštini Kostolac

-izveštavanje o značajnim privrednim, kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima u

Gradskoj opštini Kostolac,

-izveštavanje sa manifestacija koje organizuju Gradska opština Kostolac i seoske mesne

zajednice,

-izveštavanje o svim važnim događajima u seoskim mesnim zajednicama Gradske opštine

Kostolac (Klenovnik, Ostrovo, Petka i Selo Kostolac),

-emitovanje specijalnih emisija i reportaža po potrebi naručioca,

– izveštavanje sa konferencija za medije funkcionera Gradske opštine Kostolac,

-emitovanje saopštenja za javnost funkcionera Gradske opštine Kostolac,

-emitovanje reklama i oglasnih poruka za kampanje iz oblasti delokruga rada Gradske

opštine Kostolac,

-emitovanje čestitki povodom Nove godine, Božića, Uskrsa, Prvog maja, Sv. Prokopija –

Gradske slave, Dana rudara, Dana oslobođenja Kostolca i Crkvene slave Sv.

Maksima Ispovednika

Ugovor važi do 1.februara 2021.godine ili do utroška novca koji je predviđen za usluge.

 

Prema godišnjem planu javnih konkursa koji je objavljen na zvaničnom sajtu gradske opštine, u 2020.godini je predviđeno sprovođenje 5 javnih konkursa, ali među njima nije naveden javni poziv  za sufinansiranje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. U 2019.godini je za projekte 4 medija dodeljeno ukupno 300.000 dinara.

Sadržaj je nastao u okviru projekta „2025. Ka Evropi – kad ja tamo,a ono međutim“ radija Boom 93 koji je delom finansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja u okviru projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Stavovi izneti u podržanom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend