Naše pare

Nemate isključivo pravo

Ne postoji osnov da “Komunalne službe” i “Vodovod i kanalizacija” u Požarevcu budu izuzeti od Zakona o javnim nabavkama kad je upitanju rekonstrukcija vodovodne mreže, čišćenje kišne kanalizacije i održavanje i čišćenje deponija, navela je Državna revizorska institucija u izveštaju o poslovanju Grada Požarevca u 2015.godini.

Skupština Požarevca je 19.marta 2014.godine, na sednici  usvojila izmene i dopune Odluke o komunalnom uređenju i Odluke o Vodovodu i kanalizaciji kojima je javnim preduzećima dodelila isključivo pravo za obavljanje ovih delatnosti, čime je zaobišla obavezu raspisivanja javnih nabavki i omogućila da se poslovi koji se plaćaju iz budžeta direktno dodele “Vodovodu i kanalizaciji” i “Komunalnim službama”.

Međutim, revizor je utvrdio da nije bilo osnova za izuzeće Zakona o javnim nabavkama jer nije dokazano da “Vodovod i kanalizacija” ili “Komunalne službe” nemaju konkurenciju na tržištu.

Takođe, na ovaj način je Grad Požarevac  postupio suprotno odredbama i načelima iz Zakona o javnim nabavkama, ali i odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

 

 

Od donošenja pomenutih odluka prošle su 2,5 godine (3 budžetske) tokom kojih je Direkcija za izgradnju direktno na osnovu spornih odluka skupštine zaključivala ugovore sa javnim preduzećima za navedene poslove.

 

Državni revizor se bavio samo pojedinim poslovima koji su realizovani na ovaj način u 2015.godini.

Tako je za zamenu azbestnih cevi u ulici Koste Abraševića u Požarevcu, utvrdio da je ugovorena vrednost radova iznosila 10.598.000 dinara sa PDV-om, kao i da su radovi za koje nije raspisana javna nabavka izvršeni za 7.252.000 dinara. Za to nije bilo osnova jer “Vodovod i kanalizacija” ima konkurenciju na tržištu, za šta je mišljenje dala i Uprava za javne nabavke.  Pored toga, primopredaja pomenutih radova nije izvršena komisijski u roku od 15 dana od završetka radova niti je sačinjen Zapisnik o primopredaji. Inače, samo u toj godini Direkcija za izgradnju i “Vodovod i kanalizacija” zaključili su poslove u vrednosti od 64.450.000 dinara.

 

Revizor je utvrdio da su po istom osnovu (suprotno Zakonu o javnim nabavkama) izvršeni i rashodi za kišnu kanalizaciju od najmanje 12.214.000 dinara.

Reč je o ugovorima Direkcije i Vodovoda o čišćenju slivnika kišne kanalizacije, čišćenju Brežanskog kanala, taložnika na kanalu u Stiškoj ulici i čišćenja same kišne kanalizacije i kolektora.

 

Revizor je utvrdio da su rashodi od najmanje 2.201.000 dinara izvršeni bez postupka javne nabavke za odžavanje gradskih i čišćenje divljih deponija u 2015.godini, po ugovoru Direkcije i Komunalnih službi, a  suprotno članu 39. Zakona o javnim nabavkama i članu 56.  Zakona o budžetskom sistemu. U prilog navedenoj konstataciji, revizor je ukazao na činjenicu da je JKP „Komunalne službe“ za ove poslove angažovalo druga pravna lica, te je vršilo „prefakturisavanje“ navedenih usluga prema Direkciji, što nedvosmisleno ukazuje na postojanje konkurencije.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend