Naše pare

Novi budžet sa 7 miliona evra nepotrošenog novca

Skupština Požarevca bi u subotu trebalo da raspravlja o predlogu budžeta Grada za 2017.godinu. Prema sadašnjim projekcijama, budžet za narednu godinu bi trebalo da iznosi 3,3 milijarde dinara. Prihodi su planirani na oko 2,5 milijarde, a ova razlika bi trebalo da se finansira sa oko 865 miliona dinara, koliko bi trebalo da ostane neutrošenog novca. To je oko 7 miliona evra koje Grad nije potrošio prethodnih godina.

Rashodi

 

Iz budžeta bi trebalo da se sufinansiraju dva projekta za koje grad očekuje sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije. Reč je o projektima „Ruka pomoći“ za šta se očekuje oko 16,9 miliona dinara pomoći, uz sufinansiranje od oko 1,9 miliona dinara, kao i „Kultura nema granica“ za koji se od EU očekuje oko 29 miliona dinara, uz ukupno učešće od oko 10,1 milion dinara.

U budžetu su 52 kapitalna projekta za koje bi u 2017.godini trebalo da se utroši oko 560 miliona dinara. Samo dva projekta su nova, odnosno počinju naredne godine. To je projekat renoviranja sanitarnih prostorija u vrtiću Neven od 5,4 miliona dinara i revitalizacija centralnog broda fasade zgrade Načelstva, vredna 32,3 miliona dinara.

Projekat koji ulazi u 6.godinu u budžetu je izrada idejnog plana projekta izvorišta Ključ u Požarevcu, vredna 5,6 miliona dinara. U petu godinu u budžetu ulaze projekti izgradnje fekalne i kišne kanalizacije u industrijskoj zoni Požarevca.

Rashodi za zaposlene u budžetu su oko 596 miliona dinara, korišćenje roba i usluga 985 miliona, subvencije 110 miliona, a donacije i transferi 548 miliona dinara.  Za socijalnu pomoć je planirano 92 miliona, a za sport, crkve i nevladine organizacije 141 milion dinara.

Po programskoj klasifikaciji, najveći izdaci su funkcionisanje lokalne samouprave – 634 miliona, funkcionisanje predškolskih ustanova (vrtića) – 321 milion, funkcionisanje lokalnih ustanova kulture – 215 miliona i održavanje ulica i puteva – 208 miliona dinara. Javnu rasvetu platićemo 111 miliona, proizvodnju i distribuciju toplotne energije 197 miliona, upravljanje i snabdevanje vodom za piće – 36 miliona, upravljanje otpadnim vodama – 149 miliona, osnovne škole – 156 miliona, srednje škole – 106 miliona, zdravstvo – 18 miliona, sportske klubove (sa organizacijama) – 68 miliona dinara.

 

Neutrošena sredstva

 

Neutrošen novac iz prethodnih godina iznosi oko 865 miliona dinara.

Nešto više od polovine nije uspela da utroši gradska uprava – 449 miliona.      

Budžetski fond za zaštitu životne sredine prenosi 366 miliona dinara. Od toga su projekti:

Toplifikacije – 137 miliona, Komunalnih službi – 13,6 miliona, Vodovoda i kanalizacije – 14,1 milion, gradska uprava Požarevca 133 miliona i gradska opština Kostolac – 67,4 miliona.

Poljoprivreda i ruralni razvoj prenose 43,9 miliona

Ustanove kulture nisu utrošile 4 miliona, a mesne zajednice 20 hiljada dinara.

 

Prihodi

 

Najveće prihode budžet ostvaruje od poreza na zarade -1,04 milijardi i poreza na imovinu  – 364 miliona dinara.  Ustupljeni prihodi čine gotovo polovinu ukupnih prihoda – 49,8 %.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend