Naše pare

Odgovornost službenika, ograničavanje diskrecionih prava i samovolje pojedinaca

Za efikasnu borbu protiv korupcije i doslednu primenu zakona na nivou lokalnih samouprava neophodno je ustanoviti odgovornost pojedinaca, kao i mehanizme da se spreče pojedinačni interesi, jedan je od zaključaka javne debate koju je u sredu, 10.juna organizovao Boom 93.

Nekadašnji predsednik gradske opštine Novi Beograd, Željko Ožegović kaže da je u vreme dok je obavljao ovu funkcije od 2000. do 2008.godine, primenjena određena rešenja koja su tek kasnije implementirana u Zakonu o javnim nabavkama.

“Mi nismo čekali da se donesu svi zakoni. Kad smo došli 2000. godine, nasledili smo velike dugove, nije bilo novca ni za šta, javna preduzeća su bila u totalnom rasulu, imali smo jednu kosilicu na 250.000 stanovnika. U to vreme sam tražio da mi se dostave finansijske kartice i rekao sam da mora da bude najmanje tri do pet ponuda za svaku javnu nabavku. To je bilo pre donošenja zakona o javnim nabavkama. Posle šest meseci smo imali prepolovljene troškove. Nedavno sam učestvovao na jednoj radionici gde je nekoliko gradova uzeto kao pilot opštine gde su pokazali efekte javnih nabavki, gde se pokazalo da posle donošenja Izmena zakona o javnim nabavkama, te opštine su imale uštedu od 50 procenata i za tih nekoliko optina ušteda je bila oko 5 milijardi. Tolika je bila ušteda i u Beogradu od 2008. do 2012. godine”, rekao je on.

Ožegović, koji je trenutno državni sekretar u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, kaže da će u narednom periodu biti donet Zakon o upravnom postupku

“Taj zakon definiše sva upravna postupanja. Uvešćemo jednu novu instituciju odgovornosti za službenike koji sprovode upravne postupke i naravno za njihove rukovodioce u slučaju probijanja rokova i naravno deljenja onih javnih informacija koje su u obavezi da dele sa drugim državnim službenicima i kroz taj zakon ćemo još više pojačati ulogu državne inspekcije da sankcioniše one slučajeve gde dolazi do prekoračenja zakona“, kazao je Ožegović.

On je komentarisao I dodeljivanju isključivog prava pojedinim javnim preduzećima za izvođenje investicija, čime se zaobilaze javne nabavke. Takav slučaj je, recimo, u Požarevcu gde se određeni poslovi iz domena kapitalnih investicija direktno dodeljuju javnom preduzeću “Vodovod I kanalizacija”. Kako kaže Ožegović, sve nepravilnosti mogu efikasno ukloniti adekvatnim kontrolama u trošenju javnih finansija.

„U mnogim lokalnim samoupravama se dešava nešto slično i to su nalazi koje državna revizorska institucija i drugi kontrolni organi često u svojim godišnjim izveštajima notificiraju i podvlače. U momentu kada je prvi zakon o javnim nabavkama donet 2003. godine, naravno, nisu mogli da budu obuhvaćeni svi slučajevi. Bitno je da se sve negativnosti koje proizilaze iz revizija i kontrola ugrađuju kasnije u zakone i da se oni u tom smislu popravljaju. Ima mnogo nepravilnosti u brojnim lokalnim samoupravama ne samo za naplatu i ubiranje prihoda, naročito na rashodnoj strani gde se mnoge aktivnosti finansiraju koje i nisu u nadležnosti lokalne samouprave i mimo zvaničnih dokumenata i zakona”.

U domenu kontrole  Ministarstva za lokalnu samoupravu je kontrola radnih odnosa, kaže Ožegović.

“Deo koji mi radimo kroz upravnu inspekciju je kontrola radnih odnosa. U ovoj godini imaćemo oko 150 redovnih kontrola u lokalnim samoupravama, imaćemo 50 vanrednih kontrola u nekom narednom periodu, za one u kojima su uočeni neki nedostaci. Naravno, svima će biti naloženo ukljanjanje tih nedostataka.“

Vrlo je bitno da postoje ljudi koji su voljni da sprovedu rešenja, kao i da postoje sankcije za nepoštovanje zakona. Takođe, neophodno je ustanoviti mehanizme za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, kaže sociology Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI).

„Naši zakoni nisu toliko loši koliki je problem sa implementacijom, a implementacija podrazumeva ljude, pre svega ljude koji su voljni da to sprovedu. I s druge strane šta je veliki problem, a to se može videti u izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, jeste kažnjivost”.

BIRODI je 2010.godine počeo da pravi modele lokalnih planova za borbu protiv korupcije u gradovima u Srbiji, kaže Gavrilović.

“Zato što u zemlji  koja ima sistemsku korupciju morate da napravite antikoruptivnu koaliciju i morate da krenete od gradova i građana. Ne samo da donosite zakone i pravite institucije, nego da napravite legitimitet. Postoji Strategija za borbu protiv korupcije iz 2005. godine u kojoj piše da svaka lokalna samouprava mora da ima svoj mehanizam za borbu protiv korupcije. Te godine, nijedna opština u Srbiji nije imala tu strategiju. Sada njih 11 ima. Došli smo I do Požarevca, prezentovali, ali niko više od tada nije javio”, navodi on.

Pored zakonodavnog okvira vrlo je važno ustanoviti kodekse ponašanja u javnim službama, navodi Željko Ožegović  to mogu da sprovedu nezavisni organi. Bilo je pokušaja, ali je uvek bilo problema prilikom formiranja ovih nezavisnih tela.

„ Kada sam bio predsednik stalne konferencije gradova radili smo projekat sa švajcarskim SDC-om  – Kodeksi dobre uprave na lokalnom nivou. Nije bila ideja da samo lokalne samouprave usvoje te kodekse. Prednost je to što same lokalne skupštine usvajaju te kodekse ponašanja i da se na taj način odnose prema nekim javnim poslovima i javnom dobru. U početnoj fazi bilo je više 60 lokalnih samouprava koje su usvojile te kodekse, međutim problem je nastao oko formiranja organa koji će to nadgledati”, zaključio je on.

Nekadšnji funkcioner u opštini Požarevac , poslanik i odbornik u više navrata,  Slavoljub Matić kaže da diskreciona ovlašćenja predstavljaju veliku prepreku u borbi protiv korupcije. Takav problem je izražen u izvršnoj vlasti. Matić je, međutim, kritikovao zakon o javnim nabavkama koji, kako smatra, negativno utiče na efikasnost u realizaciji investicija i kvalitet usluga.

„U državi gde se donosi Lex specialis povodom privatnog interesa neke firme iz Emirata, kada znate da premijer donosi odluku o raskolu u Mesnom odboru u Pržogrncima, u SNS-u ili donosi odluku o nekom mostu na Moravi ili bilo gde. Onda vrlo dobro znate da tu sve pada u vodu. To znači da izvšna vlast preuzima ingerencije onih insitucija koje treba da se bore posebno ako još dodamo na to stanje u medijima koje je katastrofalno. Bez javnosti nema ozbiljne borbe protiv korupcije. Postoji jedan perfidan vid političke korupcije, gde vi lažima preko medija i manipulacijom građanima, stižete do nekih političkih poena koji vam potom omogućavaju da grupa ljudi ostvaruje neke interese koji nisu u skladu sa interesima opšte zajednice, niti su u skladu sa zakonom, rekao je Matić.

 

Željko Ožegović, Zoran Gavrilović i Slavoljub Matić bili su učesnici javne debate “Stop korupciji – Primana zakona u lokalnim samoupravama” koju je u sredu, 10.juna organizovao Boom 93.

Javna debata je realizujovana u okviru projekta “Jačanje slobode medija u Srbiji – istraživanje korupcije” koji ima za cilj da ukaže na značaj vladavine prava, slobode govora i da kroz primere ukaže na pojavne oblike i probleme koje stvara korupcija u društvu odnosno našoj lokalnoj zajednici.

Projekat obuhvata produkciju radijskih emisija, tekstove na portalu i realizaciju Javnih debata. Projekat finansira Evropska unija, a implementira EPTISA.


Ovaj tekst proizveden je uz podršku Evropske unije u okviru programa “Jačanje medijske slobode u Srbiji” kojim rukovodi Delegacija EU u Srbiji. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost Radija Boom93 i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja Evropske unije.

Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend