Naše pare

Vrste budžeta i klasifikacija

Postoji nekoliko oblika budžetiranja. To su linijski, programski, nulti i budžet učinaka. Lokalne samouprave u Srbiji su u 2015.godini prešle sa linijskog na programski budžet.

Osnovna razlika između linijskog i programskog budžeta je u tome što linijski budžet na jednostavan način pruža informacije o utrošenim sredstvima ali ne i o efektima trošenja, dok programski budžet

Istovremeno prati ostvarenje rezultata i trošenje sredstava. Pri tom, programski budžet zahteva prethodno definisane dugoročne ciljeve.

Linijski budžet je usredsređen na rashode na osnovu ekonomske klasifikacije, a nadležnosti se prepoznaju preko funkcionalne klasifikacije.

Programski budžet prikazuje svrhe rashoda i kakvi se rezultati ostvaruju, kao i povezanost potrošnje sa srednjoročnim ciljevima.

 

 

 

Ekonomska klasifikacija je razvrstavanje prema VRSTI prihoda, odnosno rashoda. Prateći ekonomsku klasifikaciju, odnosno šifre iz Standardnog klasifikacionog okvira i kontnog plana, mi dobijamo uvid u vrstu prihoda – porezi, prodaja imovine, zaduživanje; odnosno, vrstu rashoda – plate, doprinosi, kupovina robe i usluga.

 

Budžetski korisnici su obavezni da poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode po propisanim šestocifrenim subanalitičkim kontima, sadržanim u kontnom planu.

 

KLASA 000000 – NEFINANSIJSKA IMOVINA

KLASA 100000 – FINANSIJSKA IMOVINA

KLASA 200000 – OBAVEZE

KLASA 300000 – KAPITAL, UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA

KLASA 400000 – TEKUĆI RASHODI

KLASA 500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

KLASA 600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU

FINANSIJSKE IMOVINE

KLASA 700000 – TEKUĆI PRIHODI

KLASA 800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

KLASA 900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

 

Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka iskazuje pojedinačna dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

Za samu kontrolu trošenja budžetskih sredstava najbitnije je praćenje klase 40000 odnosno tekuće rashode jer se kroz klasu 4 u budžetu prikazuje skoro sve ono što lokalna samouprava troši.

 

Funkcionalna klasifikacija – prema NAMENI u prvi plan ističe funkciju koju lokalna samouprava, trošenjem sredstava za određenu namenu vrši, a to može biti obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i drugo.

 

 

 

 

Svaka funkcija, a ima ih deset, označena je posebnom šifrom.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend