Naše pare

Zdravstveni pregledi zaposlenih u lokalnoj upravi

Lokalna samouprava u Požarevcu izdvojila je sredstva za zdravstvene preglede zaposlenih u gradskoj upravi. Praksa preventivnih pregleda ponovo je uvedena prošle godine, a jedan od razloga je što mnogi zaposleni ne mogu sami da ih finansiraju.

Lekarskim pregledima bi trebalo da bude obuhvaćeno 219 zaposlenih, 120 žena i 99 muškaraca koji će proći opšti, ultrazvučni i ginekološki pregled sa laboratorijskim analizama.

Periodilnim pregledima trebalo bi da se obuhvati šestoro lica na radnim mestima sa posebnim zahtevima, odnosno na poslovima obezbeđenja.

Prošle godine je za lekarski pregled 211 zaposlenih bilo utrošeno nešto više od 580.000 dinara.

Do 2015.godine ovakvih pregleda u lokalnoj samoupravi nije bilo, a to je pravdano nedostatkom sredstava.  

Obaveza pružaoca usluga je sastavljanje završnog izveštaja o obavljenim pregledima sa sugestijama i predlozima za eventualno dalje ispitivanje ili lečenje za svakog pacijenta ponaosob, zatim analizu  i  tumačenje  rezultata  pregleda  i  donošenja  zaključka  koji  obuhvata:  utvrđivanje  dijagnoze,  ocenu  radne  sposobnosti,  predlog  o  potrebi  daljih  postupaka  (lečenje, rehabilitacija), kao i sastavljanje statističkog pregleda konstatovanog  zdravstvenog  stanja svih preglednih pacijenata.

Izvršilac usluga je obavezan  da  izvrši dostavu  izveštaja  zaposlenima  lično  na  adresu naručioca, u skladu sa zakonom i poverljivošću ličnih podataka, u pojedinačnim kovertama sa naznakom imena i prezimena za poslenog.

Uvidom u portal javnih nabavki na nivou čitave republike, Boom 93 je utvrdio da su javnu nabavku za usluge lekarskog pregleda zaposlenih od početka godine do sada raspisale samo tri beogradske opštine, Čukarica, Voždovac i Palilula.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend