Naše pare

Značaj strateških dokumenata u planiranju budžeta

Kroz proces strateškog planiranja lokalna samouprava utvrđuje svoje strateške ciljeve, prioritete, kao i aktivnosti i mere za procenu uspešnosti  ostvarivanja tih ciljeva. Strateško planiranje podrazumeva izradu određenog broja strateških planova (strategija razvoja), kao integrisani skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, koji su potrebni da bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat.
Pixabay/Ilustracija

Učešće udruženja u lokalnim javnim poslovima je važan segment demokratskog procesa na lokalnom nivou. Udruženja predstavljaju najvažniji vid artikulacije interesa građana koji nisu direktno uključeni u politički i izborni proces.

Da bi građani delotvorno učestvovali u lokalnim javnim poslovima potrebno je obezbediti podsticajne uslove za njihovo organizovanje i delovanje. Podsticajno okruženje za delovanje udruženja, između ostalog, podrazumeva da je: uspostavljena sloboda udruživanja, izražavanja, pravo na pristup informacijama od javnog značaja, omogućeno učešće u javnim poslovima, obezbeđena transparentnost procedura odlučivanja i delotvorni mehanizmi finansiranja rada udruženja iz javnih izvora koji su dostupni pod jednakim uslovima.

U poslednjih petnaestak godina beleži se napredak u kreiranju podsticajnih uslova za rad udruženja u Srbiji, ali su prepreke još uvek značajne. Pravni okvir još uvek ne obezbeđuje dovoljno jake mehanizme za učešće udruženja u javnim poslovima. Naročito nedostaju propisi koji bi regulisali obavezu održavanja javnih rasprava i drugih mehanizama koji omogućavaju suštinsko uključivanje udruženja, kao i poreske olakšice za donatore projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja

Problem koji je zauzeo središnje mesto u okviru ovog istraživanja je pitanje usklađenosti pravila i prakse finansiranja udruženja iz budžeta jedinica lokalne samouprave sa ostvarivanjem ciljeva utvrđenih lokalnim strateškim i planskim dokumentima. Ove usklađenosti gotovo da nema ili je u rudimentarnim oblicima. Ne postoje ili su slabo razvijeni neki od osnovnih preduslova za uspostavljanje pomenute veze: kvalitetno uključivanje udruženja u razvoj strateških i planskih dokumenata, kao i u pripremu lokalnih budžeta; plansko uključivanja udruženja u sprovođenje ciljeva utvrđenih lokalnim strateškim i planskim dokumentima; uspostavljene procedure i jasni kriterijumi za dodelu sredstava udruženjima

Kroz proces strateškog planiranja lokalna samouprava utvrđuje svoje strateške ciljeve, prioritete, kao i aktivnosti i mere za procenu uspešnosti  ostvarivanja tih ciljeva. Strateško planiranje podrazumeva izradu određenog broja strateških planova (strategija razvoja), kao integrisani skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, koji su potrebni da bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat.

Radi ostvarenja definisanih ciljeva, strategije obično imaju i akcione planove za njihovo sprovođenje, odnosno godišnje ili višegodišnje planove, kojima se detaljnije definišu aktivnosti, mere i projekti, nosioci aktivnosti, rokovi za sprovođenje određene aktivnosti, indikatori uspešnosti, potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja, zakonodavni i institucionalni okvir. Pokušaćemo da utvrdimo i predstavimo javnosti u kojoj meri lokalne samouprave strateški planiraju svoj razvoj, kao i da li budžetsko planiranje prati postojeću stratešku dokumentaciju.

Važeći pravni okvir u Republici Srbiji obezbeđuje dovoljne uslove za uključivanje udruženja u realizaciju lokalnih strateških planova i za delotvoran uticaj njihovih projekata. Pravo na udruživanje je garantovano i slobodno i pritom nije opterećeno nepotrebnim formalizmom kako je to nekada bio slučaj. Pored Ustava koji garantuje slobodu udruživanja, u Srbiji je na snazi Zakon o udruženjima koji predviđa uspostavljanje veoma povoljnog okruženja za rad udruženja. Udruženja mogu da se bave praktično bilo čime što nije zabranjeno, pa tako i svim oblastima u nadležnosti lokalne samouprave u Srbiji. Na taj način stvorena je osnova za učešće udruženja u procesima kreiranja, usvajanja i sprovođenja lokalnih javnih politika – od strategija i akcionih planova do odluka lokalnih skupština.

Strateški planovi održivog razvoja koji su bili na snazi u jedinicama lokalne samouprave iz uzorka su bez izuzetka finansirani donatorskim sredstvima i u dobroj meri napisani pod okriljem angažovanih konsultantskih kuća. Realizacija ovih planova često je nerealna u predviđenom obimu i na predviđeni način, pre svega zbog iznosa sredstava koja su potrebna za njihovu realizaciju.

Pored pomenutih, u međuvremenu su se pojavili dodatni problemi koji otežavaju učešće udruženja u realizaciji lokalnih strategija i drugih javnih politika, a nisu pod kontrolom domaćih vlasti. Pre svega, u poslednjih nekoliko godina jedan broj inostranih donatora se povukao iz Srbije ili je smanjio iznos sredstava koji dodeljuje udruženjima.

Poseban problem predstavlja nedostatak praćenja rezultata i evaluacije realizovanih projekata. Jedinice lokalne samouprave ne poseduju dovoljne kapacitete za ove poslove, a ne angažuju ni eksterni monitoring i eksternu evaluaciju.

Strateške planove JLS potrebno je praviti u skladu sa mogućnostima, pre svega finansijskim, a potom i drugim kapacitetima konkretne lokalne samouprave. Da bi to bilo moguće potrebno je da strateški planovi budu praćeni tačnim projekcijama cene realizacije strateških ciljeva i jasnim navođenjem izvora iz kojih će ostvarivanje cilja biti finansirano. Takođe, strateški dokumenti moraju više pažnje da posvete identifikovanju potencijala i kapaciteta jedinicama lokalne samouprave (kako institucija JLS tako i drugih sektora, posebno privrede i civilnog društva) za realizaciju strateških ciljeva i zadataka. Jasno identifikovanje kapaciteta može da pomogne tačnijim projekcijama cene realizacije strateških ciljeva.

Tekst je nastao u okviru projekta „Gde idu naše pare“ koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Marko Tadić

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend