Stop korupciji

Korupcija, mediji i institucija Poverenika za informacije

Kakvu percepciju imaju novinari kada su u pitanju njima dostupni mehanizmi u borbi protiv korupcije? Zanimljivo je da većina označava instituciju Poverenika za informacije kao jedan od najvažnijih antikoruptivnih mehanizama.

Novinar, Dušanka Novković kaže da često koristi mogućnost pristupa informacijama od javnog značaja prilikom istraživanja, ali da nije zadovoljna učinkom.

„Postoji mehanizam koji je odličan, a to je pozivanje na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Međutim, moja iskustva su da ne dobijam nikakav odgovor ili mi se kaže da sam postavila veliki broj pitanja ii da time zloupotrebljavam pomenuti zakon. Potom se, ili žalim povereniku ili odustajem da ne bih ostala bez izvora informacija koji mi je potreban u preduzeću. Već sam imala takva iskustva, da posle toga, ako idem do kraja, neću moći da dobijem informaciju za ubuduće. Do tog „kraja“ sam išla samo sa jednom insitucijom iz oblasti pravosuđa, ali posle toga više nijednu informaciju nisam mogla da dobijem od njih i pored svih mehanizama koji postoje.“

Dopisnik Danasa Momčilo Veljković kaže da pokušava da van dostupnih mehanizama utvrđenih na državnom nivou pokušava da dođe to podataka koji su bitni za informacije koje objavljuje.

„Sistemski način je regulisan pravno, može da se napiše i najbolji zakon ali oni se ne sprovode i dalje se radi kao u dobu komunizma. Ja lično radim izokola, onda nastaju poteškoće da bi se došlo do potvrde te informacije, ali ako ne dodjemo do potvrde informacije, navedemo da je izvor blizak dogadjaju. To nije esnafski, stvara se sumnja u informaciju, jer se medij koji to prenosi smatra neozbiljnim. Prinudjeni smo tako jer zvaničnici, ioako ih zakon obavezuje, ne daju informacije.“

Iz javnih službi se veoma teško dobijaju informacije. Ili se odlaže u nedogled ili se daju poluinformacije, ide se linijom da će se novinar umoriti i odustati jer je sistem birokratije teško razmrsiti. Čak ni preko poverenika za informacije od javnog značaja često ne može da se dodje do podataka, kaže Novica Savić, novinar RTS-a.

„Bilo je mnogo primera da se vrlo teško dobijanju informacije iz takvih službi. Ili se to odlaže u nedogled ili se dobijaju neke poluinformacije. Teško je to razmrsiti i kad uđete u sistem birokratije on vas prosto samelje. Treba imati mnogo živaca i vremena da bi se takve situacije raspetljale. Ima službi koje brzo i pedantno odgovarajau ali i mnogo onih koji prosto čekaju da prodje vreme ne bi li se novinar umorio, ne bi li mu dosadilo i prestao da ih pritiska. Znate da i samom Rodoljubu Šabiću nije lako da nekog natera da da neku informaciju. Međutim, i taj mehanizam vrlo često nije u potpunosti uspešan. Državne službe se teško otvaraju prema medijima. Osim toga, ne znam da je neko kažnjen zato što nije dao informaciju ili je to odlagao. Možda je ukoren, ali ništa više od toga.“

Saradnja s poverenikom je dobar put kako da se dođe do informacija koje su potrebne novinaru, kaže urednik informativnog programa B92, Veran Matić. Međutim, potreban je ozbiljan rad i istrajnost da bi se informacije dobile ovim putem.

„To je veoma dobar put kako novinari mogu da obavljaju svoj posao na profesionalan način. Naravno, preduslov da se upotrebi institucija Poverenika je da tačno znate šta hoćete. Ekipa Insajdera prvo istraži odredjenu temu, onda tačno zna šta hoće da traži i gde da traži i onda je moguće efikasno upotrebiti instituciju Poverenika i imali su veoma uspešne serijale gde se jako mnogo dokumenata dobilo na taj način. To je i najbolji put za rad na ovakvim temama. Čak i onda kada nismo dobili, nismo se tu zaustavljali, tužili smo i dobili smo jednu ili dve presude. Kao što su i nas tužili kada smo objavljivali državna dokumenta za šta ne bismo smeli da budemo tuženi.  Važno je da se mora ići do kraja dok se ne iscrpe sve mogućnosti za prikupljanje informacija iz ove oblasti.“

Poverenik za informacije od javnog značaja ističe da institucija povernika u svojoj suštini nije antikorupcijski organ i da je dok god postoji takva percepcija, Srbija u ozbiljnom problemu po pitanju borbe protiv korupcije.

“Ako gledate koncepciju i zakon, Poverenik je drugostepeni žalbeni organ koji građanima i javnosti pomaže da dobiju one informacije koje traže. Ako se akcenat stavlja na antikorupcijsku informaciju onda je to opasan signal da nešto nije u redu sa sistemom borbe protiv korupcije. Zašto se poverenik ne bi bavio informacijama koje se tiču zaštitom čovekove okoline, zdravlja, kulture, infrastrukture? To nešto govori. Moramo da razumemo da ne može antikorupcijski potencijal principa koji se zove transparentnost i sadržaj zakona koji se zove Zakon o slobodnom pristupu informacijama da daje Povereniku karakter antikorupcijske institucije. Imaćemo dabar rezultat u borbi protiv korupocije kada ta institucija u ovom kontekstu postane neprimetna, a postane zanimljiva u borbi za informacije neke druge vrste.“

Šabić kaže i da je najveći problem u dostupnosti informacija u Srbiji kod državnih institucija i trošenju državnog novca.

„Mene je to u novembru prošle godine prvi put navelo da, uz dostavljanje obaveznog izveštaja parlamentu o stanju u oblasti za koju sam odgovoran, podnesem i poseban izveštaj o stanju u primeni zakona u državnim preduzećima, ocenivši ga kao krajnje zabrinjavajuće. Možda nije neobično što taj izveštaj nikada nije razmatran u parlamentu, ali nije privukao ni medijsku pažnju, a vrlo je zanimljiv upravo sa stanovišta tema o kojima govorimo. Bilo bi neodgovorno i nekorektno da tvrdim da se iza svakog problema u pristupu informacijama kriju korupcija i kriminal, ali  gdegod postoji problem sa informacijama naročito ako se takva situacija duže održava, to je veća sumnja da imamo problem i sa korupcijom.“

Šabić je u izveštaju između ostalog naveo da je potrebno skrenuti pažnju Narodne skupštine na zabrinjavajuće loš odnos značajnog dela državnih preduzeća prema obavezama koje ona imaju po Zakonu.

Povereniku je podneto ukupno 650 žalbi protiv državnih preduzeća. Postupak je do sada okončan u 541 slučaju. U 39 slučajeva žalba je odbijena ili odbačena, u 502 slučaja žalba je bila osnovana. U 297 slučajeva Poverenik je morao donositi rešenje kojim je nalagao davanje informacija. Iako su ta rešenja konačna, obavezujuća i izvršna državna preduzeća nisu po njima postupila u 113 slučajeva. Istovremeno, pravni mehanizmi koji bi, po zakonu, trebali da obezbede prinudno izvršenje rešenja, ne funkcionišu.

Ne bi se smele potcenjivati štetne posledice takvog odnosa po ljudska prava ali i po autoritet zakona, Narodne skupštine koja ga je donela, i u krajnjoj liniji države. Uz to, ovakav odnos državnih preduzeća je i veoma indikativan sa stanovišta zahteva borbe protiv korupcije. Iako to ne mora biti tako u svakom konkretnom slučaju, ipak je dosadašnja praksa povodom žalbi Povereniku i generalno i posebno povodom onih žalbi koje je izjavljivao Savet za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, pokazala da se iza problema u vezi sa transparentnošću u velikom broju slučajeva kriju problemi vezani za neracionalnost, nezakonitost u radu i korupciju, naveo je Šabić u izveštaju.

 

Ovaj tekst proizveden je uz podršku Evropske unije u okviru programa „Jačanje medijske slobode u Srbiji“ kojim rukovodi Delegcija EU u Srbiji, a implementira EPTISA Servicios de Ingenieria. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost Radija Boom93 i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja Evropske unije.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend