Stop korupciji

Primena zakona – javne nabavke, individualna odgovornost i kontrola

U primeni zakona na lokalnom nivou neophodno je uspostaviti individualnu odgovornost pojedinaca koji zakone primenjuju, rečeno je na javnoj debate o korupciji u primeni zakona u lokalnim samoupravama.

Državni sekretar Željko Ožegović smatra da dobro ustrojen sistem javnih nabavki može da ostvari ozbiljne uštede, što omogućava da se višak sredstava usmeri u nove projekte.

“Ispred Ministarstva za lokalnu samoupravu bio sam na jednom skupu gde je bio i Oskar Benet ispred Evropske komisije koja je finansirala projekat u koji su bili uključeni Pančevo i još četiri lokalne samouprave. Projekat se odnosio na uspostavljanje sistema javnih nabavki u lokalnim samoupravama kroz obuku službenika. Oni su kroz taj projekat, mereći efekte za vreme sprovođenja projekta, došli do toga da je za godinu ili godinu i po dana ostvarena ušteda od 5 milijardi dinara, odnosno 50 odsto od planiranog novca za javne nabavke. Ako je tolika ušteda, jasno vam je da je taj novac koji bi završio u skuplje plaćenim uslugama mogao da bude preusmeren u neke druge razvojne projekte lokalne  samouprave”.

On kaže da je, pritom, bitno ustanoviti individualnu odgovornost za odluke koje se donose.

“Ne bih rekao da se korupcija dešava samo drugima. Korupcija je sveprisutna, u svim zemljama. Na svima nama je da zakonodavnu aktivnost unapredjujemo i da odgovonost dovedemo na nivo individualne odgovornosti. Upravo jačanjem ovih institucija i jačanjem zakona treba dovesti do toga da oni koji ne rade u korist države i gradjana koji su ih izabrali, na kraju i odgovaraju.

Postoje dva problema kod javnih nabavki je planiranje i kvalitet dobijenog, kaže Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI). Bitno je u borbi protiv korupcije uključiti građane, medije i nevladin sektor.

„Veliki problem kod javnih nabavki jeste planiranje. To zakonski nije regulisano. Problem je kvalitet koji  mi dobijemo kroz javne nabavke. Poljska je, recimo, ekonomsku krizu koju je imala 2008. godine uspela da spreči u velikoj meri tako što je kroz sistem javnih nabavki razvijala kroz sistem konkurencije. Funkcija javnih nabavki nije samo borba protiv korupcije, to može da bude jedan dobar instrument ekonomske politike. Mislim da borba protiv korupcije podrazumeva uključivanje civilnog društva, medija, građana strukovnih udruženja.

On se u tom smislu osvrnuo na formiranje Lokalnih antikorupcijskih foruma pri lokalnim samoupravama.

“Tela koja se formiraju na lokalnom nivou, iz onoga što smo mi radili u 11 gradova, ta tela se formiraju po partijskim kriterijumima. Takvo jedno telo je formirano u Nišu od građana koji se bore protiv korupcije, pomažu uzbunjivačima. Mislim da bi takva tela trebala biti sastavljena od građana koji nisu iz lokalne samouprave, koji nisu došli po partijskoj liniji. Mi smo građani i mi smo našim političarimadali da upravljaju lokalnom samoupravom na neko vreme i veoma je bitno da ih građani kontrolišu. U Nišu se trenutno sprovodi jedan od najvećih konkursa za dodelu novca medijima. Komisija koja taj novac treba da dodeli nije prihvatila predlog antikruptivnog foruma, da predstavnik građana bude tu dok oni rade. Novinari i mediji hoće novac građana, ali neće građane koji posmatraju kako dele taj novac. Ja verujem u državu gradova, verujem u građane koji mogu kroz lokalne samouprave koji su prvi taj oblik političkog organizovanja, da štite svoje interese, da ih realizuju i da je ustavri ključ demokratizacije“.

Zoran Gavrilović i Željko Ožegović učestvovali su u javnoj debate koju je Boom 93 organizovao 10.juna.

Debata je organizovana u okviru projekta „Stop korupciji“ koji je deo programa „Jačanje slobode mediija u Srbiji“. Projekat finansira Evropska unija a implementira  EPTISA.

 

 

Ovaj tekst proizveden je uz podršku Evropske unije u okviru programa „Jačanje medijske slobode u Srbiji“ kojim rukovodi Delegacija EU u Srbiji. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost Radija Boom93 i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja Evropske unije.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend