Stop korupciji

Zašto se slučajevi korupcije u pravosuđu teško otkrivaju?

Ne samo u Požarevcu, već i u mnogim drugim gradovima gotovo da ne postoje slučajevi u kojima su nosioci pravosudnih funkcija bili procesuirani zbog koruptivnih radnji.

Jedan od osnovnih problema u samom startu je što građani koji primete koruptivne radnje ne žele da budu deo priče, kaže sudija Dragan Vučićević.

Postoji mogućnost da se izbegne samo procesuiranje ukoliko se odmah prijavi, recimo slučaj primanja mita, gde je odgovornost dvosmerna, kaže on.

„Kod anonimnih prijava treba imati u vidu I mentalitet naših ljudi, jer kod anonimnih prijava imamo situaciju da su one često zlonamerne.  Mi imamo princip pretpostavke nevinosti i ne možemo nikoga da unapred osudimo bez dokaza.  Ako nekoj osobi se traži mito on ima mogućnost da dodje ili u sud, policiju ili kod tužioca da prijavi tu osobu. Time izbegava činjenje krivičnog dela davanje mita. Medjutim naši ljudi ne žele da se pojave kao učesnici u tim postupcima, obično njihov komentar je da od toga nema ništa“.

Jedan od klasičnih slučajeva primanja mita koji je dokazan sa pravosnažnom presudom u Požarevcu je slučaj klinike „Medikus“. Viši sud je prilikom presuđivanja u ovom postupku pre sedam godina imao jasne dokaze na osnovu kojih je osudio inspektora ministarstva zdravlja iz Beograda na 18 meseci zatvora za primanje mita, a lekara i policijca koji su bili suvlasnici klinike na po šest meseci zatvora.

Inspektor je od jednog od suvlasnika tada tražio i dobio 500 evra kako ne bi napravio zapisnik i pokrenuo prekršajni postupak zbog nepravilnosti u radu ove klinike.

„Blagovremeno prijavljivanje I sa tim u vezi blagovremeno preduzimanje svih zakonskih procesnih radnji u cilju razotrkivanja krivičnog dela  je od ključnog značaja za otkrivanje korupcije. Taj predmet je upravo primer kako je trebalo raditi. Državni organi su blagovremeno reagovali, obezbedjeni su maksimalni dokazi koja odbrana ni u jednom trenutku nije uspela da dovede u sumnju. Taj predmet je dokaz da zbog bloagovremenog prijavljivanja taj predmet je uspešno završen i svi učesnici su osudjeni na zatvorske kazne“, kaže Vučićević.

On navodi da visoka percepcija korupcije u pravosuđu ne mora da bude direktno povezana sa tužiocima i sudijama. Sudija kaže da je pre nekoliko godina pravosnažno osuđen domar požarevačkog suda koji je na prevaru strankama uzimao novac obećavajući da će kod sudija uticati na donošenje konačne presude.

„Kako ja znam trenutno nema ni jednog postupka korupcija na ovom područiju. Hteo bih da dodam da kada pričamo o korupciji u pravosuđu misli se na sudije i tužioce, medjutim toj priči često doprinose ponašanje i radnje pojedinih radnika iz pravosudja, koji kod jedan broj ljudi i stranaka stvara utisak korupcije. Ovde se desio jedan slučaj pre šest godina da je jedan radnik Okružnog suda u Požarevcu obećavao strankama da će u pojedinim predmetima on urgirati kod sudije, a zauzvrat je uzimao novac. U tom slučaju zahvaljuljući licu kome je obećao da će za odredjena novčana sredstva da mu završi posao, on je otkriven i preduzete su sve procesne radnje. On je osudjen na zatvorsku kaznu.  Ovaj slučaj doprineo je pričama o korupciji u Okružnom sudu“.

 

Koliko je, zapravo teško otkriti korupciju u pravosuđu? Evo šta o tome kažu građani Požarevca:

– Što bi se korupcija otkrivala kada svima godi.

– Zato što u korupciji ne učestvuju samo građani nego ljudi iz vlasti, sudstva. Niko nije lud da prizna da je korumpiran.

– Imate interesne strane, ni jednoj ni drugoj strani nije u interesu da se nešto sazna. Tako da niko nije blesav da kaže nešto.

– Verovatno je zato što su oni koji daju i oni koji uzimaju mito u u istoj poziciji.

– Mi smo skloni zaverama, a možda postoji i strah od posledica ako se neki slučaj prijavi.

– Mislim da su korumpirano od najnižeg činovnika do najvišeg nivoa. Sve je to povezano.

 

Advokat Jovan Stanojević, nekadašnji sudija i tužilac, kaže da mu nije poznat nijedan slučaj koji se po tom osnovu vodio u Požarevcu

„Ne znam ni jedan slučaj. Ovde u Požarevcu nikad niko nije odgovarao od ljudih iz pravosuđa. Ono što se dokaže pred sudom to je za mene jedino validno“.

Tužilac Dedić i sudija Vučićević kažu da se pred požarevačkim pravosuđem ne vodi niti je poslednjih godina vođen bilo kakav postupak protiv nosilaca pravosudne funkcije za krivična dela korupcije, ali da je više predmeta po ovom osnovu procesuirano i okončano, kao i da se vode istražne radnje za nekoliko slučajeva u kojima su podnete krivične prjave za krivična dela iz domena korupcije.

Dedić : „Mi imamo trenutno četiri ili pet policajaca optuženih za primanje mita. I dalje intezivno radimo, ne samo kod policajaca, nego i kod drugih subjekata. Korupcija je širi pojam, mi vodimo mnogo postupaka kada su u pitanju zloupotrebe , naročito kada su u pitanju javne nabavke, što je opet jedan vid korupcije“.

Vučićević:  „U 2014.godini u Višem sudu u Požarevcu primljeno je 15 predmeta u krivičnim dela korupcije.  Meritorno je rešeno 10 predmeta, a pravosnažmo je okončano 9. To znači da je jedan predmet u žalbenom postupku.  To su krivična dela zloupotrebe službenog položaja I jedan predmet je trgovina uticajem. Za ta krivična dela izriču se efektivne kazne zatvora“.

Zanimljivo je da su u tužilaštvu tokom prošle godine primili 18 prijava protiv nosilaca tužilačke funkcije i 16 krivičnih prijava protiv sudija. Svi slučajevi su prispitani i ni u jednom nije bilo osnova za pokretanje postupka protiv prijavljenih, navodi Dedić.

„Ako uzmemo samo prošlu godinu, Više tužilaštvo je dobilo 18 prijava, to jest pritužbi na rad tužilaštva gde se očitavala korupcija  ili neki oblik zloupotrebe u odnosu na nosioce javno tužilačke funkcije.  Sve prijave smo apsolutno ispitali do detalja.  Posle istraživanja mi ni ujednom slučaju nisu našli pomena o korupciji.  Radilo se o zlonamernim prijavama, odnosno ljudi koji nezadovoljni što nisu ostvarili cilj što su želeli. Našli smo da je bilo odredjenih propusta u pet slučajeva, a to su propusti u ažurnosti“.

Dedić dodaje da su Osnovna tužilaštava prepoterećena i da nemaju dovoljno ljudi, pa se dešava da ponekad ne mogu da poštuju rokove.

„Trenutna situacija je da može da se desi da neki predmeti ne mogu da budu rešeni odmah, ali u Osnovnom tužilaštvu bi trebalo po sistematizaciji da bude osam zamenika javnih tužilaštva i javni tužilac. Kod njih je na radu sada ukupno četiri, a obim predmeta je za oko 15 ljudi.  Oni nisu u tehničkoj mogućnosti da ispoštuju te rokove. Kada primetimo da rokovi nisu ispoštovani mi odma dajemo instrukcije da se to mora odmah rešiti, ali objektivno fizički nisu u mogućnosti da to reše. Isto tako mi smo primili 16 krivičnih prijava protiv sudija. Takodje, te slučajeve smo preispitivali i ni u  jednom slučaju nismo našli da je bilo kršenja zakona“.

Da li je tužilaštvo dužno da obrazlaže odbacivanje prijave? Kada je anonimna grupa „Zabrinuti Požarevljani“ pre dve godine podnela prijavu za zloupotrebe u javnim nabavkama prilikom organizovanja Ljubičevskih konjičkih igara protiv više funkcionera u organizacionom odboru ove manifestacije, tužilaštvo je prijavu odbacilo kao neosnovanu, ali javnosti nisu saopšteni razlozi za takvu odluku. 

Tužilac Dedić tvrdi da u tužilaštvu ništa ne kriju i da će u tom smislu uskoro biti promena jer upravo zbog takvih slučajeva vide potrebu da se otvore prema medijima.

„Po novom upustvu koje smo dobili od republičkog tužilaštva, organizovaćemo povremeno konferencije za štampu, gde ćete imati prilike da za konkretne predmete dobijete pravu informaciju. Sa druge strane, imao sam razgovore sa lokalnim vlastima da se kooptiramo u odbor za bezbednost pri skupštini. Tako bismo mogli da informišemo skupštinu i građanstvo u pogledu značajnih predmeta. Lično sam primetio da javnost nije u dovoljnoj meri obaveštena šta se sve tu radi, a nema razloga da se bilo šta krije.  Ubuduće će taj segmet biti pristupačniji, ali napominjem, pre ovog upustva, svako koji je tražio podatak dobio ga je“.

On dodaje da postoji pravo stranke na prigovor, kao i da više tužilaštvo konkretno postupa po prigovorima na rad osnovnog tužilaštva. Takvih prigovora je prošle godine bilo oko 120, ali samo u par slučajeva nađeno je da su odluke bile preuranjene.

 

Projekat „Jačanje slobode medija u Srbiji – istraživanje korupcije“  ima za cilj da ukaže na značaj vladavine prava, slobode govora i da kroz primere ukaže na pojavne oblike i probleme koje stvara korupcija u društvu odnosno našoj lokalnoj zajednici. Protiv sistemske korupcije u Srbiji mora da se bori društvo, a borba mora da se „spusti“ na lokalni nivo, do samih građana, koji se moraju „uvući“ u tu borbu.

Ovaj tekst proizveden je uz podršku Evropske unije u okviru programa „Jačanje medijske slobode u Srbiji“ kojim rukovodi Delegacija EU u Srbiji. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost Radija Boom93 i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja Evropske unije.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend