Žene to mogu

Koliko su kod nas žene ravnopravne?

U Srbiji postoji antidiskriminacioni zakonodavni okvir koji je u saglasnosti sa međunarodnim standardima, ali je diskriminacija na osnovu rodne ravnopravnosti i dalje prisutna u svim sferama društva.

Najviše diskriminacije zastupljeno je u oblasti rada i zapošljavanja, a vodeći problem jeste nasilje u porodici gde je u većini slučajeva žena žrtva.

„Što se tiče nasilja u porodici ne može se meriti ko trpi, ako se do pre par godina ćutalo. Sada se o tome mnogo više priča, na adekvatan način se preduzimaju određene mere pa je sve to drugačije“, rekla je Jelena Nikolić – predsednica Saveta za ravnopravnost polova Grada Požarevca.

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je, 2009. godine, zakon o ravnopravnosti polova koji podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, koji je u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

U ovom zakonu se diskriminacija definiše kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva) koje ima za cilj ili posledicu da licu ili grupi oteža, ugrozi, onemogući priznanje ili ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u političkoj ekonomskoj, društvenoj ili nekoj drugoj oblasti.

Pored zakona, veliki uticaj na društvo imaju i mediji u kojima se dosta govori i piše o ravnopravnosti polova i diskriminaciji, prvenstveno žena,. Takođe, postoje i žene koje su na visokim javnim funkcijama, ali ni takav vid borbe nije dovoljno uticajan na društvo u Srbiji, koje još uvek živi u okruženju okorelog patrijarhata i potlačenih žena.

Kao glavnu prepreku za podsticanje većeg broja žena da se kandiduju na bilo kojoj vrsti izbora, pa i predsedničkim, J. Nikolić navodi da „Političkom kulturom i prostorom u Srbiji dominiraju muškarci“ i dodaje da nedostatak ženskih političkih uzora u srpskom društvu vodi ka zaključku da politika nije posao za ženu.

„Grad Požarevac u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova prati ostvarivanje ravnopravnosti zasnovane na polu u svim oblastima društvenog života“, rekla je predsednica Saveta za ravnopravnost polova Grada Požarevca.

Povelju o rodnoj ravnopravnosti Grad Požarevac je potpisao u decembru 2016. godine.

Prema statistici u gradskim organima i javnim službama, kao što su gradonačelnik, gradsko veće, skupština, gradska uprava, javna preduzeća i ustanove – koja je dostupna na sajtu Saveta za  ravnopravnost polova, pokazuje da je odnos žena prema muškarcima nejednak. Većinu čine  muškarci.

U 15 javnih preduzeća i ustanova na rukovodećim mestima je 5 žena.  Što se tiče 14 rukovodećih mesta u obrazovanju, na toj poziciji je 5 žena.  “Procentualno gledano žene, zauzimaju 40% u obrazovanju od ukupnog broja škola na teritoriji Požarevca i to je zadovoljavajuća statistika“, navodi u saopštenju Jelena Nikolić.

Sa druge strane, 25 muškaraca je na pozicijama predsednika Saveta MZ i nema ni jedne žene.

Iako se govori o prisutnosti žena u javnom i poslovnom životu, one ipak zauzimaju minimalni procenat na ukupnom polju.

Zbog toga je bitno da su žene sa svojim kvalifikacijama prisutne u javnom životu i da pokazuju da mogu isto kao i muškarci da obavljaju posao, ako ne i bolje. Pa bi to bio jedan od načina da se ovaj tabu o jednakosti iskoreni, i doprinese društvenom razvoju.

Svrha projekta “Žene to mogu”, koji podržava Gradsko veće Grada Požarevca, a čiji je deo i ovaj tekst, jeste da predstavi socijalnu sliku o položaju žena u našem društvu, da ukaže na važnost i značaj žena u političkom životu, da ukaže na važnost i značaj obrazovanja i da promoviše, predstavi uspešne i odgovorne poslovne žene. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend