PROMO

Od ove jeseni nova visoka škola za komunikacije

Visoka škola za komunikacije u ovom trenutku jedina u Srbiji realizuje osnovne akademske studije pod nazivom Savremene kulture za sticanje zvanja diplomirani kulturolog (240 ESPB). Ovo zanimanje je veoma retko a broj izvršilaca u ustanovama i institucijama kulture, kulturnoj industriji i ostalim sektorima kulturološkog profila omogućava prirodnu fluktuaciju i tražnju kadrova.

Visoka škola za komunikacije je najmlađa samostalna visokoškolska ustanova specijalizovana za osnovne i master akademske studije komunikologije i kulturologije. Škola je, po dobijanju početne akreditacije i Dozvole za rad od strane Ministarstva nauke prosvete i tehnološkog razvoja, osnovana i počela je sa radom u junu 2017. Prvu generaciju budućih diplomiranih i master komunikologa i kulturologa, Škola upravo upisuje a nastavu počinje ove jeseni.

Škola je razvila integralni studijski program Komunikacije koji obrazuje diplomirane komunikologe (240 ESPB) za rad u medijima i komunikacijama. Nastavni planovi ovog programa podjednako obrađuju tri glavne prakse masovnih komunikacija – žurnalistiku, marketing i odnose s javnošću. Time širimo obrazovni i tematski fokus budućih diplomaca i ojačavamo ih znanjima i veštinama koje će ih efikasno uključiti u rad i praksu u medijima, marketingu ili PR-u ali i mnogim drugim društvenim i privrednim zanimanjima. 

Master studije Škola izvodi na programu Kultura i komunikacije u trajanju od godinu dana i to kroz dva modula kojim se obrazuju master komunikolog ili master kulturolog (60 ESPB).

Razlog zašto studirati na Visokoj školi za komunikacije, pored inovativnih studijskih programa, može biti i bogata ponuda akademskih aktivnosti od kojih se izdvajaju: Nastavnici i saradnici koji dolaze iz nauke i bogate prakse sa velikim iskustvom i ključnim referencama za izvođenje kvalitetne nastave. Rad u malim grupama sa mentorom svake klase povećava fokus, posvećenost i interakciju profesora i studenata. Kreativni sadržaji, vežbe i radionice koje podstiču stvaralaštvo i kritičko mišljenje. Logistička podrška i pristup savremenim metodama i resursima učenja. Paket unapređenih usluga kojim Škola podstiče kvalitetnije učenje i uslove za rad studenata. Podrška kroz stipendije i olakšice za školarinu (drugo dete studira besplatno, samohrani roditelji dodatno pomognuti).

Više informacija možete pročitati na sledećem linku: www.viskom.edu.rs

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend