PROMO

Raspisan oglas za šefa ekspoziture Triglav osiguranja u Požarevcu

Triglav osiguranje raspisalo je konkurs za šefa ekspoziture u Požarevcu.

Od kandidata očekujemo:

⦁ kandidate sa najmanje VI stepenom stručne spreme;

⦁ iskustvo na rukovodećim poslovima;

⦁ kandidate koji su ciljno orijentisani i poseduju kreativnost, ambicioznost, inicijativu, upornost, komunikativnost i fleksibilnost;

⦁ lidere koji znaju da organizuju, koordinišu i kontrolišu izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u timu;

⦁ visok korisnički nivo poznavanja rada na računaru;

⦁ aktivno znanje jednog svetskog jezika;

⦁ posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač).

Opis osnovnih zaduženja:

⦁ organizuje, koordinira i kontroliše izvršavanje poslova prodaje i rad zaposlenih u okviru organizacionog dela;

⦁ obezbeđuje ostvarivanje kontakata sa ugovaračima osiguranja;

⦁ učestvuje u kontaktima sa potencijalnim i postojećim ugovaračima osiguranja i saradnicima na poslovima ugovaranja osiguranja;

⦁ priprema plan Ekspoziture i sarađuje kod pripreme planova Društva;

⦁ sačinjava analize poslovnih rezultata osiguranja iz delokruga rada i predlaže mere za poboljšanje tih rezultata;

⦁ odgovoran je za izvršenje plana premije osiguranja;

⦁ daje stručna uputstva, pomoć i mišljenja iz delokruga rada;

⦁ predlaže raspoređivanje i nagrađivanje zaposlenih;

⦁ odgovoran je za pravilnu primenu zakona, opštih i pojedinačnih akata, odluka organa upravljanja i poštovanje struke osiguranja;

⦁ stara se o stručnoj i organizacionoj povezanosti sa ostalim organizacionim jedinicama i stručnim službama matičnog društva.

Radno iskustvo:

⦁ Poželjno radno iskustvo u industriji osiguranja

⦁ Poželjno radno iskustvo na rukovodećim poslovima u prodaji

⦁ Poželjno višegodišnje radno iskustvo u direktnoj prodaji

Omogućujemo:

⦁ radni odnos po osnovu Ugovora o radu u uspešnoj međunarodnoj kompaniji, lider u osiguranju u Adria regionu

⦁ adekvatnu zaradu i radno okruženje

⦁ mogućnost napredovanja

⦁ edukacija i stalno usavršavanje u struci

Pozivano Vas da nam pošaljete Vašu prijavu sa biografijom. Unapred se zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim CV-jevima. Ipak, napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd sa registrovanim sedištem na adresi Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a, matični broj 07082428, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, te se kao rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podatak o ličnosti ponaša u svemu u skladu sa propisima kojima je uređena ova oblast.

Vaše podatke prikupljamo samo u svrhu regrutacije odnosno selekcije za oglašenu poziciju, a pristup istima imaju samo ovlašćena lica, u skladu sa obavljanjem njihovih radnih zadataka. Ovako prikupljene podatke, čuvamo 3 godine.

Na web stranici Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, u dokumentu Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, možete se u svemu detaljno informisati. Sva prava zagarantovana važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sve odgovore na Vaša pitanja u vezi sa podacima o ličnosti, možete dobiti upitom na e-mail adresu: dpo@triglav.rs

Triglav osiguranje je deo Triglav grupe, međunarodne korporacije osnovane u Sloveniji sa tradicijom dugom 120 godina. Pored matičnog tržišta u Sloveniji, Triglav grupa posluje na još šest tržišta. Pouzdanost, sigurnost, stabilnost, brza isplata štete i visoka društvena odgovornost, vrednosti koje su Triglav grupu postavile među najveće osiguravajuće grupacije u regionu jugoistočne Evrope.

 

Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend