PROMO

RIO: Dokazali se na otvorenom tržištu

Preduzeće Rekultivacija i ozelenjavanje zemljišta uspešno je završilo 2014.godinu. Započeta je proizvodnja ruža u plasteniku namenjenih izvozu, a u planu je pokretanje proizvodnje povrća. U budućnosti RIO žeki da preraste u profitni centar sa prihodima koji se ostavruju prevashodno od proizvodnje.

O uspesima u 2014.godini, planovima za 2015. i dugoročnim planovima preduzeća govori direktor Filip Rakić.

 

Boom 93: Kakvo je bilo poslovanje i koji uspesi su ostvareni u 2014.godini?

 

Rakić: U 2014. Godini nastavili smo saradnju sa Termoelektranama i kopovima Kostolac.  Podsećam da je ugovor sa TE-KO bio 92 odsto ukupnog prometa RIO u 2013.godini. Ove godine smo to smanjili na dve trićine prometa. Otvorili smo se za tržište i počeli smo da proizvodimo sezonsko cveće u plasteniku koji se nalazi iznad naše upravne zgrade.  Takođe, za najveći uspeh smatramo proizvodnju rezanog cveta ruže koji je nedavno počeo u novom plasteniku. RIO je ponovo počeo da obrađuje zemljište. Obrađujemo 153 hektara zemljišta koje je vlasništvo TE-KO,  a dato je na korišćenje arheološkom institutu. Tako da smo zasadili pšenicu na polovini tog zemljišta i pripremili zemljište da na njemu u proleće zasadimo kukuruz.

 

Boom 93: Šta RIO planira u poslovnoj 2015.godini?

 

Rakić: Planiramo da se proširimo, kao što smo i obećali. Pošto smo celokupnu infrastrukturu doveli do dva plastenika od 25 ari, mnogo manja ulaganja će biti u 2015. Namervamo da počnemo da proizvodimo neku vrstu hrane. U razradi je čeri paradajz ili salata. Studija se privodi kraju, nakon čega ćemo se odlučiti. Postoje planovi da se iskoristi potencijal tople vodeiz elektrana. Nameravamo da izgradimo  silos i sušare od energenta koji se kod nas odbracijuje u Dunav.

 

Boom 93: Kakva je perspektiva s obzirom na najavljenu privatizaciju?

 

Rakić:  Jedno smo od uspešnih preduzeća koje je pokazalo da može da ostvaruje prihod na otvorenom tržištu. Napisali smo studiju izvodljivosti. Pokazali smo, već po rezultatima u ovoj godini, da preduzeće RIO može da posluje kao  profitni cenatar.  Kao takvo ne bi trebalo da se vrati u sastav TE-KO Kostolac, već da bude pod ingerencijom Ministarstva privrede ili Elektroprivrede Srbije. To je na Vladi da odluči. Nadam se da će Vlada imati sluha da jedno ovakvo preduzeće ne ode u stećaj po sili zakona. Ako i ode u stečaj, nadam se da će se naći kupci. Urađena je fer tržišna vrednost preduzeća koja je 4 puta veća od procenjene fer tržišne vrednosti iz decembra 2013.godine. Zašto i kako, ovog puta je procenu radio Ekonomski falkultet Univerziteta u Beogradu, to ostavljam nekim drugima da razmišljaju.

 

Boom 93: Kako biste predstavili dugoročne planove preduzeća?

 

Rakić: Što manje komunalne delatnosti, što više proizvodnje. Nažalost, otkako  se RIO izdvojio 2004.godine iz termoelektrana i kopova,  preduzeće se isključivo bavilo komunalnom delatnošću. Naša želja, ovog rukovodstva i zaposlenih je da komunalna delatnost participira u ukupnom prihodu najviše do 20 odsto.

 

Rakić je svim zaposlenima, poslovnim saradnicima i građanima Požarevca i Kostolca čestitao Novu godinu i Božić i poželeo sve najlepše u 2015.godini.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend