PROMO

U planu da sledeće godine počnu radovi na postrojenju fabrike otpadnih voda

Boom93/N.Stojićević
Prema rečima direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Aleksandra Dimitrijevića, u proteklom periodu radilo se na poboljšanju  stanja kanalizacione mreže u gradu, a do sredine  meseca  maja biće završen potisni cevovod  koji će umnogome smanjiti česte zastoje u funkcionisanju kanalizacionog sistema.

„Od početka godine se obavljaju redovne aktivnosti u radu preduzeća, od novih stvari završava se do sredine maja meseca potisni kanalizacioni cevovod od crpne stanice Hipodrom do Brežanskog kanala. Sa njegovim zaršetkom dosta će se poboljšati situacija sa kanalizacionom mrežom u gradu“, navodi Dimitrijević.

Kako navodi direktor, na vodoizvorištu se obavljaju svakodnevne kontrole.

„Radimo na poboljšanju tehnologije nalivanja vode u infiltracione bazene. Količine vode su obezbeđene za duži period.  Kvalitet vode se održava u granicama odredjenih Pravilnikom o kvalitetu pijaće vode “.

Uskoro uvođenje seoskih naselja u korisnički sistem JKP Vodovod i kanalizacija

„Do kraja ove godine planiramo uvodjenje seoskih naselja u sistem vodosnabdevanja grada, već smo krenuli sa radovima na osposobljavanju  seoskih izvorišta, Kličevac i Letnjikovac. Početkom godine je urađeno ispiranje cevovoda i rezervoara hemijskim putem, urađen je remont postrojenja PPV Mlava, tako da ćemo uvesti Kličevac, Bradarac, Bubušinac, Maljurevac i Letnjikovac u korisnički sistem vodovoda Požarevac.

Ove godine se očekuje i otvaranje tendera za izvođače radova na postrojenju fabrike otpadnih voda

„Što se tiče drugih planova, nastavljamo saradnju sa Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture i Razvojnom bankom Nemačke na projektu fabrike otpadnih voda. Očekuje se da ove godine bude zvanično potpisan ugovor i da se otvori međunarodni tender za izvođaće radova, a da sledeće godine počnu radovi na tom postrojenju, dok je očekivani rok završetka radova kraj 2024. godine, a sve u cilju obezbeđivanja boljeg funkcionisanja kanalizacionog sistema Požarevca i zaštite životne sredine“.

On je naveo da se na par lokacija na teritoriji Grada Požarevca rade i ispitivanja u cilju pronalaženja novog vodoizvorišta  koje bi predstavljalo dugoročno rešenje za vodosnabdevanje Grada Požarevca.

Direktor je svim građanima Požarevca poželeo da u zdravlju i veselju provedu predstojeći uskršnji praznik.

Avatar

Neda Stojićević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend