PROMO

Vodovod u 2019: Detekcija i smanjenje gubitaka u mreži kao primarni ciljevi

Vodovod i kanalizacija će u ovoj godini uložiti oko 25 miliona dinara u zamenu vodomera. Trebalo bi da se zameni oko trećina vodomera u Požarevcu, a sve u cilju smanjenja gubitaka na mreži. U ovom preduzeću kažu za Boom 93 da su prošle godine gubici u distribuciji vode prvi put nakon dužeg niza godina smanjeni ispod 50 odsto.

Primarni ciljevi Vodovoda su vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda. Racionalizacijom zapošljavanja u javnom sektoru, vodovod je ostao bez skoro 25 odsto zaposlenih i u takvoj situaciji nije moguće i dalje učestvovati u tenderima za izgradnju vodovodnih i kanalizacionih mreža, već isključivo se baviti onim zbog čega je preduzeće osnovano, kaže direktor Vladimir Stojimirović.

„To su vodosnabdevanje, održavanje izvorišta, održavanje distributivne mreže, kanalisanje otpadnih voda i održavanjem sistema fekalne i kišne kanalizacije.Vodovod se okrenuo projektu smanjenja gubitaka koji je bio aktuelan od 2010. do 2013.godine. Tokom šest meseci prethodne godine gubici su smanjeni ispod 50 odsto. Cilj je da se ove godine nastavi sa tim projektom“, navodi on.

U planu je da se centar grada koji je zona sa najvećom potrošnjom, podeli na na podzone ugradnjom novih merača i regulatora pritiska, što bi trebalo da pruži realnu sliku gde su najveći gubici.

„Gubici nisu samo zbog procurivanja, već i zbog pogrešnog očitavanja vodomera. Prošle godine smo odvojili 10 miliona dinara i kupili vodomere četvrte generacije koji se prvenstveno ugrađuju po kućnim savetima u Požarevcu, dok je jedan broj odvojen za selo Klenovnik. To su vodomeri sa daljinskim očitavanjem, čime se u periodu od samo dva sata prolaskom kroz seoske ulice dobijaju očitavanja potrošnje iz svih domaćinstava. Vodovod će morati da se potpuno prebaci na daljinsko očitavanje jer nema dovoljno ljudi za očitavanje svih vodomera u gradu“, navodi Stojimirović.

Direktor Vodovoda kaže da su primarni projekti u 2019.godini zamena vodomera i projekat detekcije i smanjenja  gubitaka u mreži.

„Uložićemo oko 25 miliona dinara za kupovinu oko 6.000 vodomera. Ta količina odgovara trećini ukupnog broja aktivnih vodomera u gradu. Trudićemo da obezbedimo kontinuirano snabdevanje potrošača vodom za piće. Prošle godine nije bilo problema sa nestašicom u drugoj i trećoj visinskoj zoni. Ugradili smo regulatore pritiska po drugim zonama u gradu, čime smo mogli sa većim pritiskom da isporučujemo vodu ka višim delovima Požarevca. Regulisali smo pritisak prema Dragovcu, Zabeli, Memincu i Busijama. Čak i na taj način smo smanjili gubitke koji inače rastu sa povećanjem pristiska u mreži“.   

Ove godine će se raditi i zamena azbest-cementnih cevi u dužini od oko 7 kilometara, u vrednosti od oko 100 miliona dinara sa PDV-om.

„U pitanju je 10 ulica, među kojima je i Sinđelićeva, jedinstvena po tome što ima samo 30 metara cevovoda, a nalazi se u strogom centru Požarevca. U ovoj ulici koja će kompletno biti rekonstruisana, biće ugrađeno oko 400 metara cevovoda, što je vrlo bitno zbog rasterećenja bočnih ulica sa novom stambenom izgradnjom“, ističe Stojimirović.

On kaže i da zamenom azbestno-cementih cevi građani dobijaju nove priključke, izvesno je i nove vodomere, što je vrlo bitno za smanjenje gubitaka koji su u ulicama koje će se ove godine postavljati nov cevovod preko 50 odsto.

U planu je i formiranje dispečerskog centra preko koga će se upravljati čitavim sistemom kanalisanja otpadnih voda i snabdevanja vodom. Ostaviće se mogućnost za proširenje ovog sistema, s obzirom da bi u budućnosti trebalo da priključe novi objekti, poput seoskih vodovoda.

Vodovod trenutno upravlja sa 22 crpne stanice kanalizacije na teritoriji grada. Mreža se širi ka naseljima koja utiču na kvalitet podzemnih voda. To su, pre svega,  Lučica, Prugovo, Poljana, Meminac i Ljubičevo.

Vodovod prošle godine nije imao velike varijacije u količini nitrata u vodi koja se isporučuje, ističe Stojimirović.

„Količine nitrata smo uspeli da smanjimo sa 42-45 mg/l na 32-37 mg/l u 2018.godini. To smo uspeli povećanjem kapaciteta nalivne vode na izvorištu koja služi kao hidraulička zavesa i sprečava prodiranje podzemnih voda sa visokim količinama nitrata iz okruženja sa koji prevazilaze količine od 150 mg/l.  Trudimo se da obezbedimo dovoljne količine vode. Prošle godine nismo imali restrikcije. Trudićemo da to i ove godine obezbedimo“, kaže on.

Direktor Vodovda ističe i da je trajno rešenje vodosnabdevanja definisano Generalnim planom vodosnabdevanja, a to je izgradnja fabrike vode na izvorištu „Ključ“.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend