Grad Požarevac

Rok za plaćanje poreza imovinu do 15. novembra

Lokalna poreska administracija podseća građane da 15. novembra ističe rok za uplatu 4. dela godišnjeg poreza na imovinu preduzetnika, fizičkih i pravnih lica. Građani redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplate.

U vezi s tim, lokalna poreska administracija će u subotu, 14. novembra, raditi sa strankama u periodu od 8 do 12 časova.

Avatar

Marko Veljković