Grad Požarevac

Suzbijanje štetnih glodara na teritoriji grada Požarevca od 29. marta

Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju “VISAN” iz Beograda će u periodu od 29. marta do 11. aprila  sprovoditi sistematsku deratizaciju (mere suzbijanja štetnih glodara) na teritoriji Grada Požarevca.

Sistematskom deratizacijom biće obuhvaćeno: gradska domaćinstva stambeni objekti i individualni, kanal reke Mlave, seoska domaćinstva, centralna deponija, seoska deponija, divlje deponije, šahtovi fekalnih kanalizacija, gradska i seoska groblja.

Akcija sprovođenja sistematske deratizacije je besplatna.

U cilju uspešnosti akcije sistematske deratizacije neophodno je da i sva pravna lica sprovedu akciju deratizacije u navedenom periodu.

Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama zavod za DDD „Visan“ i pruže neophodno razumevanje i saradnju.

U slučaju nastanka bilo kakvih problema u toku sprovođenja akcije sve neophodne informacije mogu se dobiti na sledećem telefonu: 064/8187047 . VISAN“doo-  BEOGRAD – ZEMUN

Avatar

Tatijana Spasojević